You are here

Dotacje unijne

Alokacja poddziałania 1.1.1

Każdy Program Operacyjny ma swoje cele główne oraz szczegółowe. Ma również określone priorytety zawierające działania i często również poddziałania. Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój również ma swoje poddziałanie, a jest nim m.in. tzw. "szybka ścieżka", czyli Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

"Szybka ścieżka" w poddziałaniu 1.1.1

"Szybka ścieżka” w poddziałaniu 1.1.1 to jeden z projektów, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Stanowi on kontynuację działań jakie prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nadrzędnym celem tego działania jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców, którzy posiadają ogromny potencjał gospodarczy, często jednak z powodu braku środków finansowych nie realizują zaplanowanych przedsięwzięć.

Poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka"

Pozyskiwanie dotacji od zawsze było procesem skomplikowany i czasochłonny. Przedsiębiorcy, którzy decydowali się na próbę zdobycia dofinansowania ze środków unijnych musieli wykonać wiele czynności i dopełnić wielu formalności aby ich wniosek był brany pod uwagę w czasie rozstrzygania konkursu. Byli oni zobligowani do sporządzenia projektu i wniosków, przedłożenia ich w opowie nim czasie, w terminie naboru wniosków i oczekiwania na jego rozpatrzenie, które trwało nawet i kilkanaście miesięcy.

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1

Zastanawiasz się jak wygląda finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1? Pozwól, że wyjaśnię Ci kilka kwestii związanych z tym programem i przedstawię Ci kilka informacji, jego cele czy założenia, niezbędnych dla każdego kto rozważa opcję skorzystania z opcji, które ono stwarza.

Dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1

Słyszałeś już o tym, że niebawem ruszy nabór wniosków na poddziałanie 1.1.1.? Być może chciałbyś skorzystać z możliwości pozyskania w jego ramach dofinansowania dla swojego przedsiębiorstwa, nie wiesz jednak dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1 ?

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 będzie możliwe już zaledwie za 3 miesiące! Już w kwietniu ruszy nabór wniosków.

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu najważniejszych, krajowych programów operacyjnych tuż obok:
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
- Programu Pomoc Techniczna.

POIR, jak każdy program, posiada swój regulamin, w którym określone zostają jego najważniejsze cele i założenia, które usystematyzowane zostały w pięć osi priorytetowych:

Dofinansowanie działania 1.1

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 ma przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorców a tym samym do pobudzenia rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z programów jakie będą realizowane jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który przewiduje realizację działania 1.1 w ramach pierwszej osi priorytetowej, która skupiać ma się na rozwoju innowacyjności w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Dofinansowanie działania 1.1 to inicjatywa skierowana do sektora MŚP działającego na terenie Polski.

Jak pozyskać dotację z działania 1.1

Działanie 1.1 dotyczy osi priorytetowej 1 - rozwój i innowacje w MŚP. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 1 ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim: rozwiązań innowacyjnych w MŚP, systemowego wspierania przedsiębiorczości, promocję gospodarczą regionu, poza-dotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych.

Beneficjenci działania 1.1

Jedną z osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jest wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Instytucją pośredniczącą w wdrażaniu działań jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każda z przewidzianych do realizacji osi priorytetowych przewiduje działania, które mają na celu realizacji konkretnych przedsięwzięć z udziałem ściśle określonej grupy podmiotów gospodarczych. Jednym z takich działań będzie działanie 1.1, które przewiduje realizacji:

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60