You are here

Dotacje unijne

beneficjenci POIR 1.1.1

Już w kwietniu beneficjenci POIR 1.1.1 będą mogli starać się o dofinansowanie dla swojej firmy. "Szybka ścieżka", bo tak nazywa się to poddziałanie, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej celem jest podniesienie innowacyjności polskich mikro, małych i średnic przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie to jest kontynuacją tego, które było realizowane w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje ze środków Unii Europejskiej od zawsze stanowiły dla przedsiębiorców niepowtarzalną szanse na rozwój. Dofinansowania przyczyniły się do rozbudowy wielu firm i realizacji niezliczonej ilości projektów. Dlatego też ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków i rozpoczęty zostaje konkurs o dodatkowe środki przedsiębiorcy przystępują do pisania projektów i wniosków.

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw ma na celu udzielenie wsparcia dla powstawania i rozwoju MŚP. Preferowana lokalizacja realizacja projektów to obszary słabe strukturalnie.
Dofinansowanie będzie udzielane między innymi na udział mikroprzedsiębiorstw w targach i różnego rodzaju wystawach odbywających się w kraju, jak i zagranicą. Ma to pomóc w dostosowaniu firm do standardów i norm krajowych i europejskich.

Nabór wniosków z programu 1.1.1

W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Już w kwietniu ruszy nabór wniosków z programu 1.1.1, dlatego osoby zainteresowane tymi dotacjami powinny już zacząć przygotowywać swój wniosek o dofinansowanie.

Jak to zrobić?

Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców tzw. szybka ścieżka to jedna z inicjatyw jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt ma za zadanie wpłynąć na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców poprzez wykorzystanie rezultatów jakie osiągnięte zostały dzięki pracom B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Poddziałanie 1.1.1 będzie wspierać jednostki, który należą do grupy małych oraz średnich przedsiębiorców.

Działanie 1.1

Już niebawem ruszą nabory wniosków w ramach programów unijnych w nowej perspektywie finansowej opracowanej przez Komisję Europejską na lata 2014-2020. Jednym z nich jest działanie 1.1.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1

Nowa perspektywa finansowa. Nowe programy unijne. Nowe priorytety.

Dofinansowania z unii 2014

Dofinansowania z Unii 2014 są bardzo liczne. Unia Europejska przygotowała wiele Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym. Można z nich korzystać i otrzymywać dotacje. Na lata 2014 – 2020 opracowano następujące projekty:

Innowacyjna gospodarka 2014

Nowa perspektywa finansowa wprowadziła wiele nowych programów, zarówno operacyjnych - krajowych, jak i regionalnych. To prawdziwa szansa dla wielu przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy w poprzedniej perspektywie nie znaleźli odpowiedniego programu, ponieważ w latach 2014-2020 będą mieli znacznie większy wybór oraz większe możliwości. Również ze względu na ilość środków przeznaczonych dla Polski w tej perspektywie finansowej.

Program inteligentny rozwój 2014

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wszedł w życie nowy program. Jest on zastępcą dotychczasowego programu operacyjnego innowacyjna gospodarka. Mowa tu oczywiście o POIR.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60