You are here

Dotacje unijne

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014 ma przyczynić się przede wszystkim do wzrostu poziomu konkurencji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, poprzez podjęcie środków umożliwiających dostosowanie ich do wymogów rynkowych, czy zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii. Pomoc otrzymają firmy nowo powstałe jak i te, które już funkcjonują na rynku. Maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego skupia się wokół mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są one bowiem bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności.

Rozwój MSP w dużej mierze zależy od inwestycji. Przeprowadzono jednak badania, które wskazały, że podmioty te nie posiadają wystarczających zasobów własnych środków, które mogłyby na inwestycje przeznaczyć. Dlatego też będą mogły pozyskać na ten cel wsparcie unijne. Możliwy będzie też zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowań, aby unowocześnić wyposażenie w firmie.

Dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego

Przedsiębiorco! Czas zacząć działać! Skieruj swoje myśli na dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego! Dlaczego? To możliwość na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój działalności. Celem każdego przedsiębiorcy jest osiągnięcie sukcesu firmy, a to możliwe jest wyłącznie poprzez jej nieustanny rozwój. Jeżeli więc masz możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy, które pomogą Ci zrealizować ten cel, to dlaczego z tego nie skorzystać?

RPO WM 2014

Konkurs RPO WM 2014 to nic innego jak możliwość pozyskania środków finansowych w ramach dotacji inwestycyjnych w województwie mazowieckim. Warto złożyć wniosek i otrzymać pieniądze, gdyż jest to możliwość na dodatkowe fundusze, które pozwolą na polepszenie funkcjonowania firmy. Warunkiem jest jednak, aby składany wniosek był „na temat”.

Dotacje dla województwa mazowieckiego

Mieszkańcy Mazowsza mają wielkie szczęście, gdyż startuje nabór na dotacje dla województwa mazowieckiego. Każdy ma możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy na rozwój lub otworzenie własnej działalności gospodarczej. Jest to ogromna szansa dla tych, którym brakuje pieniędzy, ale chcieli by coś zmienić w swoim życiu.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

Przedsiębiorco, to Twoja szansa! Możesz pozyskać pieniądze z Unii dla Twojej firmy na inwestycje i unowocześnienie wyposażenia. Przewidziane są także środki na usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania oraz doskonalenia nowego produktu, systemów zarządzania itp. Nabór wniosków na dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 ruszył 31 lipca, a kończy się niebawem, bo 31 sierpnia. Trzeba więc się śpieszyć, ale kto może skorzystać z okazji? Do grupy beneficjentów należą mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Działanie RPO WM 1.5

Działanie RPO WM 1.5 ma na celu wspierać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, prowadzące swoją działalność gospodarczą na terenie województwa Mazowieckiego.

Mogą one ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Beneficjenci działania 1.5 RPO WM

Jak wiadomo od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zastanawiający jest fakt, kto może skorzystać z wsparcia, tzn jacy są beneficjenci działania 1.5 RPO WM? Otóż do tego groma należą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

1.1.A2 RPO WD 2014

Na dolnym śląsku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1 A2 RPO WD 2014 „Dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa”.

Beneficjenci działania 1.1 A2 RPO

Unia Europejska po raz kolejny przygotowała dotacje dla przedsiębiorców, tym razem z województwa dolnośląskiego. W ramach schematu 1.1 A2 RPO można otrzymać pomoc w rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa i usprawnieniu jego działania. Z przyznanych pieniędzy beneficjenci działania 1.1 A2 RPO będą mogli zakupić potrzebny sprzęt, albo wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60