You are here

Dotacje unijne

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych warto rozpocząć od wyboru dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku, udzieli rad dotyczących zagadnień merytorycznych oraz zapewni optymalne dostosowanie treści wniosków do wymogów Unii Europejskiej, określonych w odpowiednich rozporządzeniach. Wniosek w Działaniu 8.1 musi być nie tylko spójny z MRR, ale także obszernymi instrukcjami. Aby ułatwić Państwu zadanie oferujemy swoją pomoc w sporządzaniu wniosków w ramach POIG, głównie w działaniu 8.1.

Środki unijne na rozwój firmy

Środki unijne na rozwój firmy, pozyskiwane z Unii Europejskiej służą głównie do finansowania inwestycji, które w następstwie poprowadzą do poprawy innowacyjności gospodarek krajów członkowskich oraz podniosą efektywność przeprowadzania procesów biznesowych. Jednym z działań, służących do skrócenia czasu przeprowadzania kolejnych procesów biznesowych, będącymi ogniwami łańcucha powiązań między firmami jest Działania 8.2, które polega na dofinansowaniu rozwiązań B2B.

Fundusze UE

Fundusze UE, których zadaniem jest wsparcie innowacyjności i rozwoju technologicznego, szczególnie zakresie systemów zarządzania i systemów jakości oraz nowych opracowań technologicznych skupione zostały w ramach PO IG. Ósma oś priorytetowa, za pośrednictwem PARP, udostępnia przedsiębiorcom dwa działania: 8.1 dla nowych małych i mikro przedsiębiorców na e-biznes oraz 8.2 dla firm od lat współpracujących z podmiotami - partnerami na unowocześnienie sposobu wymiany informacji oraz wprowadzenie standardów B2B.

Fundusze unijne pozyskiwanie

Mówiąc o środkach, jakie kumulują fundusze unijne pozyskiwanie ich musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim działaniu, do którego pasuje nasz pomysł. Unia Europejska udostępnia szereg rozwiązań, dla wielu grup ludzi, dla przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, a także osób fizycznych, chcących rozpocząć działalność, bądź będących u początku drogi.

Dotacje Unia

Dotacje Unia przyznaje jedynie tym przedsiębiorcom, którzy troszczą się nie tylko o rozwój własnej firmy, lecz także o podniesienie innowacyjności i atrakcyjności gospodarki Polski, tak by krajowe podmioty mogły rywalizować z firmami działającymi na terenie innych krajów europejskich. W Polsce w porównaniu z zachodnimi krajami, słabo rozwinięty jest przykładowo rynek e-usług, a więc usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Dotacje Unii

Dotacje Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego główną rolą jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, mają zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, a w efekcie realizacji opracowanych projektów. Z działań wdrażanych przez PARP w ramach POIG mogą korzystać przedsiębiorcy, przy czym w dużej mierze przywiązuje się wagę do przedsiębiorców MŚP.

Fundusze unijne

Fundusze unijne, gwarantujące rozwój regionów, na które składają się trzy podstawowe, a więc EFS, EFRR oraz FS, przeznaczają środki na wzrost konkurencyjności regionów oraz wzrost efektywności gospodarki. Jak wiadomo w Polsce sektorem, który wytwarza większość PKB jest sektor MŚP. Dlatego w ramach podniesienia efektywności to własnie on powinien zostać najlepiej dofinansowany. Sytuacja gospodarcza Polski daje młodym przedsiębiorcom mało szans, by zacząć prowadzić własny biznes, lecz i te istnieją - przykładowo w postaci dotacji unijnych.

Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej w ramach programów opracowanych na lata 2007-2013 ciągle dają firmom MŚP wiele okazji, które należy wykorzystać, aby firma mogła się rozwinąć, a zakres usług świadczonych przez nią został wzbogacony - przykładowo - o innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązania. Niezależnie, w jakiej branży działa firma, warto pomyśleć o opracowaniu koncepcyjnego sposobu świadczenia podobnych usług drogą online.

Dotacje unijne 2013

Jeżeli chodzi o dotacje unijne 2013, zasady ich przyznawania oraz harmonogramy naborów wniosków w poszczególnych działaniach nie są jeszcze znane. Mimo to można z duża pewnością stwierdzić, że nabory w ramach działania 8.1 POIG wciąż będą się toczyć. Prawdopodobieństwo jest duże, ponieważ pula środków przeznaczonych na realizacje priorytetów konkursu nie została jeszcze całkowicie rozdysponowana. Ponadto w innych działaniach dla małych i mikro przedsiębiorstw pula została jeszcze niewyczerpana.

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych udzielane są ze środków PFRON, a więc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, ubiegać się o dotację może osoba niepełnosprawna - posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która nie przekroczyła jeszcze wieku emerytalnego, i zarejestrowana jest jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60