You are here

Dotacje unijne

Dotacje dla firm 2013

Dotacje dla firm 2013 przyznawane będą na podobnych zasadach jak dotychczas. Pula środków przeznaczonych na lata 2007-2013, w wielu działaniach została już wyczerpana, albo powoli temu wyczerpaniu ulega. Natomiast jest wiele innych działań, w których pula środków wciąż jest wysoka, przykładowo działanie 8.1 PO IG. Zachęcamy do skorzystania z funduszy, które pozostały wciąż w puli, a w samym sporządzaniu wniosku chętnie pomogą nasi eksperci.

Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności

Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowana se środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polega na udzielaniu wsparcia przedsiębiorczym i kreatywnym osobom bezrobotnym, które pomimo swoich kompetencji nie mogą znaleźć satysfakcjonującej pracy, w której realizowaliby swoje zamierzenia. W ramach dotacji można otrzymać 40 tysięcy złotych - na początek, a ponadto comiesięczne wsparcie w wysokości około 1000 zł.

Unijne dotacje dla firm

Unijne dotacje dla firm sektora MŚP, prowadzących działalność od niespełna 2 lat, prowadzące są w ramach działania 8.1. Fundusze unijne, jakie do dyspozycji daje przedsiębiorcom Wspólnota w ramach Działania 8.1 przeznaczane są dofinansowanie e-biznesu, a także - w pewnym sensie - ogólny rozwój działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorstwo, ponieważ wzbogacają zakres usług przez nie świadczonych o automatyczną innowacyjną e-usługę, której nie oferuje żaden z konkurentów.

Dotacje unijne na e-biznes

Przewidziane w ramach puli EFRR dotacje unijne na e-biznes, pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który daje młodym przedsiębiorcom do dyspozycji narzędzie wspierania ich biznesu, podstaw przedsiębiorczych, a wreszcie daje im szansę na otwarcie własnego biznesu. Jednym z bardziej znanych działań PO IG, w którym decyduje się brać udział wielu przedsiębiorców, jest działanie 8.1. Można w nim uzyskać dofinansowanie nawet to 80% kosztów wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowej e-usługi. Maksymalna wysokość tych kosztów to 700 tys. zł.

Pozyskanie dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnych to długotrwały proces, który poprzedzony musi być dokładna analizą możliwości oraz obecnej sytuacji podmiotu wnioskującego, a także obmyśleniem konkretnego pomysłu na realizację przedsięwzięcia. Następnym krokiem jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Nie jest to jednak tak proste, jak początkowo się wydaje. Opracowanie wniosku to tak naprawdę szereg działań, które trzeba podjąć, zanim zarys pomysłu zostanie przeniesiony na papier, tj. określenie i scharakteryzowanie grup docelowych projektów, ich potrzeb, czy dokładna analiza rynku.

Alternatywne fundusze

Obecnie na świecie działa około 12 tysięcy funduszy hedgingowych z aktywami rzędu 1 bln dolarów. Przewiduje się, że za dwa lata ich ilość może wzrosnąć nawet o 50 %. Segment europejskich funduszy hedgingowych rozwija się najszybciej, osiągając kapitał stanowiący 1/5 całości zarządzanego ogólnoświatowego kapitału tych podmiotów.

Dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty

Obejmujące dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty dotacji, odbywają się w formie refundacji. Oznacza to, że przyznane środki nie są wypłacane początkowo w jednej racie, a w kolejnych transzach, po zakończeniu kolejnych, określonych we wniosku etapach projektu i sprawdzeniu, czy wydatkowanie środków przebiegło zgodnie z planem i wytycznymi UE a także zostało właściwie udokumentowane.

Zakupy w ramach dotacji

Jeżeli chodzi o środki trwałe, ich zakupy w ramach dotacji 8.1, muszą być poprzedzone wystosowaniem zapytania ofertowego do kilku firm, mających w swojej ofercie potrzebny przedmiot, czy sprzęt. Zakup danego urządzenia musi odbyć się u dostawcy, który oferuje najbardziej korzystne warunki, przy tym warto wiedzieć, że zakupione środki trwałe nie mogą być używane, gdyż dotacja umożliwia jedynie zakup nowych środków trwałych.

Wnioski o dotacje unijne

Wnioski o dotacje unijne w obecnej sytuacji w większości tworzone są przez wyspecjalizowane firmy doradcze. Każdy projekt, jaki chcemy zrealizować za pomocą środków uzyskanych dzięki wsparciu Unii to poważne przedsięwzięcie, dlatego komisje oceniające wniosek muszą sprawdzać go bardzo dokładnie oraz zwrócić uwagę na każdy błąd, który uniemożliwi późniejszą weryfikacje rezultatów projektu, czy też oceny, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z wpisanymi założeniami.

Wniosek o dotacje unijne

Wniosek o dotacje unijne to dokument, którego zadaniem jest umożliwienie komisji kwalifikującej projekty do objęcia wsparciem, weryfikacji pomysłu Wnioskodawcy. Jest swoistym biznesplanem, w którym ujęte są założenia dotyczące zarówno grup odbiorców, planowanego przedsięwzięcia a także wszelkie koszty związane z jego realizacją.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60