You are here

Dotacje unijne

Własna firma dotacje

Każdemu, kto chciałby, aby wreszcie rozpoczęła działalność jego własna firma dotacje ze środków UE, stwarzają możliwość na doinwestowanie a nawet start całego przedsięwzięcia. W tym celu mamy do wyboru kilka możliwości - przeszukanie ofert VC, AIP, skorzystać z pomocy Aniołów Biznesu, jednak wszystkie te formy wiążą się z ryzykiem późniejszego przejęcia przedsiębiorstwa, czy też innych kłopotów związanych z nieudanym wejściem na rynek.

Własna działalność gospodarcza dotacje

Przyznawane na własna działalność gospodarcza dotacje pomóc mają przedsiębiorczym osobom, które nie posiadają środków w odpowiedniej wysokości, by móc rozpocząć prowadzenie wymarzonego biznesu. Dotacje w ramach PO KL 6.2 są mało ryzykowne, ponieważ stworzona działalność gospodarcza musi przetrwać dość krótko, by pieniądze nie musiały być zwracane.

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności, służą objęciu wsparciem ze środków UE osób fizycznych, które chcą rozpocząć nową działalność, a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Działaniem odpowiednim dla takich osób jest PO KL 6.2, chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie. Warto zastanowić się czy zakres działalności, jaką chcemy prowadzić nie odpowiada też wytycznym innych programów operacyjnych, przykładowo PO IG 8.1, gdzie możemy rozpocząć działalność przedsiębiorstwa, prowadzącego przedsięwzięcie internetowe.

Unijne dotacje

Środki przeznaczane przez Wspólnotę Europejską na unijne dotacje skupiane są w ramach trzech podstawowych funduszy: EFS, EFRR oraz EFOiGR. W ramach tych funduszy działają programy operacyjne, takie jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który umożliwia przedsiębiorcom z sektora MŚP na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie usług, świadczonych w sposób zautomatyzowany.

Unia Europejska dotacje

Unia Europejska dotacje ze środków Funduszy Europejskich przeznacza głównie na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki,a co za tym idzie rozwój regionów oraz polepszenie poziomu życia ich mieszkańców.

Słowniczek dotacji unijnych

Słowniczek dotacji unijnych, zawiera wiele pojęć, z którymi należy zapoznać się chcąc pozyskać dotację i złożyć wniosek do Unii Europejskiej. Aby sporządzić dobry wniosek warto zwrócić się o pomoc do jednej z firm, służących pomocą w sporządzaniu wniosków. Wyeliminuje to konieczność zapoznawania się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką pisania wniosków, a w efekcie przyspieszy cały proces.

Rusztowania dotacje

Przeznaczone na rusztowania dotacje, mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach oraz pewności, że konstrukcje będą trwałe, a firma nie straci niepotrzebnie pieniędzy na ich poprawę. Rusztowanie zaliczane jest do grupy konstrukcji tymczasowych. Istnieje więc możliwość ich dostosowywania do potrzeb, jakie pojawiają się w trakcie realizacji robót różnego typu.

Rodzaje dotacji

Rodzaje dotacji, przyznawanych przez Unię Europejską to bardzo szerokie zagadnienie. Dotacje można otrzymać w związku z realizacją celów UE, dotyczących niemalże każdej dziedziny życia. Dotacje pochodzą z puli Funduszy Unijnych - Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności. W ramach każdego funduszu układane sa Programy Operacyjne, opisujące w bardziej szczegółowy sposób ich cele oraz dotyczące ściśle ukierunkowanych działań.

PROW

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego środki skumulowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy przedsięwzięć, które mają zainicjować proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań w Polskim rolnictwie oraz sprawić, by było ono konkurencyjne w stosunku do europejskich krajów typowo rolniczych.

PROW

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację którego środki skumulowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy przedsięwzięć, które mają zainicjować proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań w Polskim rolnictwie oraz sprawić, by było ono konkurencyjne w stosunku do europejskich krajów typowo rolniczych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60