You are here

Dotacje unijne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje

Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje przyznawane w ramach NSRO, rozdysponowane są z puli przeznaczonej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, głównie za pośrednictwem ARMiR. Programy skupione są głównie na przyznawaniu środków pomocowych młodym rolnikom oraz unowocześnienie technologii w gospodarstwach wiejskich.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zacząć od znalezienia dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku o dotacje. Mając gotową strategię działania, wiedząc w jakim konkursie powinniśmy wziąć udział oraz znając wytyczne, dotyczące naszej koncepcji, nie możemy być pewni, że od razu pozyskamy dotację. Bardzo dużo zależy bowiem od sposobu napisania wniosku o dotacje.

Pierwsza firma dotacje

Chcąc zdobyć dotację na otwarcie pierwszej firmy, warto skorzystać ze środków, znajdujących się w puli Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO 2007-2013. Jeżeli chcesz, aby wreszcie mogła rozpocząć działalność Twoja pierwsza firma, dotacje w ramach Działania 6.2, gwarantujące uzyskanie do 40 tys. złotych.

PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem PARP jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Wiecej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Jak wypełnić wniosek o dotacje

Zastanawiasz się jak wypełnić wniosek o dotacje? W zależności od wybranego działania jest to mniej lub bardziej skomplikowana sprawa wymagająca dobrej znajomości rozporządzeń, instrukcji oraz innych ważnych informacji, które mają wpływ na pozytywne przejście poszczególnych etapów oceniania Wniosku. Niektóre działania nie wymagają od Wnioskodawcy tak szczegółowych informacji, lecz np. do działania 8.1 konieczne jest przedstawienie wniosku wraz z prognozą przepływów finansowych na kolejne 3 lata, co może przysparzać problemów przy pisaniu Wniosku samodzielnie.

Jak pozyskać dotację dla firm

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację dla firm? Jeżeli firma działa w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw do wyboru dostajemy tak naprawdę bardzo dużo działań. W zależności od pomysłu, wysokości potrzebnych środków oraz stażu firmy na rynku, należy ubiegać się o dotację w zupełnie różnych działaniach. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać odwiedzając strony instytucji, odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji, tj. PARP, UP, czy też regionalne RIF. Dotacje dla firm w większości przyznawane są w ramach POIG bądź programów regionalnych.

Jak dostać dotacje z Unii

Jak dostać dotacje z Unii? Przede wszystkim, w pierwszym korku, powinniśmy zdecydować się na co tak naprawdę chcemy pozyskać pieniądze. Czy większe znaczenie ma dla nas rozwój umiejętności, które następnie staną się pomocne w prowadzeniu firmy, czy dysponujemy już wystarczającą wiedzą, natomiast nie mamy środków, by prowadzić firmę, a tym samym potrzebujemy pieniędzy. Następnie warto udać się do jednego z punktów udzielających informacji o projektach realizowanych za pomocą UE, bądź znaleźć w Internecie informacje. W tym wypadku polecamy strony rządowe, których adresy kończą się na gov.pl.

Fundusze na założenie firmy

Fundusze na założenie firmy dostępne są dla Wnioskodawców za pośrednictwem dwóch programów Unii Europejskiej. W ramach programu PO KL 6.2 pomoc, jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy to 40 tys. zł. Jak wiadomo banki wymagają wiarygodności kredytowej, zaplecza finansowego, poręczycieli. Unia Europejska może pozwolić sobie natomiast na przekazanie środków osobom, które nie dysponują potrzebą dokumentacją. Osoby, które potrzebują mniejszej sumy pieniędzy, a więc nieprzekraczającej 20 tys zł mogą natomiast zwrócić się o dotację do najbliższego urzędu pracy.

Fundusze Europejskie Małopolska

Fundusze europejskie Małopolska wykorzystuje z dużym potencjałem. Jednym z projektów, realizowanych ostatnio w województwie jest „Mój Rynek. W ramach tego projektu ponad 16 mln PLN przeznaczonych zostało na remont małopolskich targowisk. Łącznie planuje się remont 19 targowisk. Zarząd Województwa zatwierdził projekty, jakie wnioskodawcy złożyli w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW.

Fundusze Europejskie Kapitał Ludzki

Fundusze Europejskie: Kapitał Ludzki to program operacyjny, realizowany w ramach NSRO 2007-2013, obejmujący całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zgodnie z tą właśnie strategią rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów przez gospodarkę, a tym samym uzupełnia inne programy Unii, tj. POIG w wywieraniu wpływu na podwyższenie konkurencyjności krajowej gospodarki.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60