You are here

Dotacje unijne

Fundusze Europejskie gov

Podczas szukania w Internecie informacji na temat działań i programów prowadzonych przez Unię Europejską, warto pamiętać, że strony związane z podejmowaną tematyką w większości są to strony urzędowe. Warto zwracać więc uwagę na domenę. Jeżeli mamy na myśli strony, opisujące Fundusze Europejskie: gov będzie bez wątpienia domeną, po wejściu na którą możemy być pewni, że uzyskamy aktualne informacje.

Fundusze Europejskie dla małych firm

Ciężkie jest codzienne życie przedsiębiorców prowadzących swoje firmy w sektorze MŚP. Nie dla nich do czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej przeznaczone były instrumenty finansowe i środki giełdowe, za pomocą których od wielu lat posilają się giganty rynkowe. Cyklicznie występujące czasy gorszej koniunktury przyczyniły się z czasem się do tego, że banki z dystansem podchodziły do tematu udzielania kredytów małym firmom. Czy to oznacza, że firmy sektora MŚP zostały pozostawione same sobie? Po wejściu Polski do UE sporo się zmieniło.

Fundusze Europejskie

Dlaczego właśnie Fundusze Europejskie stały się głównym przedmiotem doradztwa prowadzonego przez naszą firmę? Fundusze napływające do Polski z Unii Europejskiej są szansą na rozwój tego sektora, który tak naprawdę ciągle napędza gospodarkę. Ponad 95% przedsiębiorstw w Polsce skupia właśnie sektor MŚP. Polska gospodarka bazuje na usługach oraz produkcji małych firm. Rozwój firm to nowe miejsca pracy, nowe pomysły, jedyna szansa na prawdziwy, pełny rozwój.

Eternit dotacje

Dofinansowanie na usuwanie eternitu obejmuje zdjęcie eternitu dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub tylko odbiór wcześniej zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele nieruchomości nie prowadzący działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza dotacje

Nie tylko PO Kapitał Ludzki odpowiada na potrzeby osób chcących otworzyć firmę. Dzięki PO Innowacyjna Gospodarka aż 90% środków rocznie jest skierowanych na działania, których zadaniem jest wspieranie istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstw - przykładem może być Działanie 8.1. Aby mogła zostać założona działalność gospodarcza, dotacje z Działania 6.2 PO KL mogą nie być wystarczające Pomoc unijna to nie tylko ofiarowanie środków pieniężnych, ale także pomoc merytoryczna.

Dotacje z Unii na otwarcie firmy

Chcąc ubiegać się o dotacje z Unii na otwarcie firmy musimy pamiętać, że programy pomocowe przeznaczone na otwarcie działalności mogą ubiegać się jedynie osoby, które nie rozpoczęły jeszcze procesu rejestracji firmy. Nigdy nie należy rejestrować firmy przed wyborem programu, z którego zamierza się skorzystać. Pamiętać trzeba, że wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Formalne założenie firmy może uniemożliwić pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

Dotacja z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej na biznes w sieci? Osoby, dysponujący ciekawym pomysłem na działalność, która odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu, mogą uzyskać kapitał na realizację swojego projektu. Pieniądze można pozyskać ze specjalnego działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać refundację nawet 700 tys. zł kosztów. Na dotację mogą liczyć start-upy oraz młode projekty (do roku na rynku). Projekt musi skupiać się na wytworzeniu produktów cyfrowych.

Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej są szansą dla przedsiębiorczych osób, które do tej pory ze względu na sytuację finansową nie mogłyby zdecydować się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość składek ZUS, a także innych kosztów prowadzenia działalności często przewyższa możliwości finansowe Wnioskodawców. Starając się o pieniądze na większe przedsięwzięcia, musimy co prawda wnieść wkład własny, ale - tak jak w przypadku Działania 8.1 - początkowo otrzymujemy zaliczkę - 30%, która często wystarcza na start.

Dotacje z PUP

Za przyznawane z rezerwy Funduszu Pracy dotacje z PUP, które mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia odpowiadają właśnie Powiatowe Urzędu Pracy. W pierwszej transzy dotacji na cel udzielenia pomocy Beneficjentom PUP rozdysponowano 350 milionów złotych. W Urzędach Pracy ciągle natykamy się na kolejki Wnioskodawców, osób bezrobotnych. Niektóre działania ograniczone są tylko do osób do 30 lub po 50 roku życia, albo też tylko do zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy.

Dotacje unijne Wnioski

Uprawniające i dające szansę na dotacje unijne wnioski, w większości sporządzane są przez specjalne firmy konsultingowe. Przedsiębiorca, który sam chciałby napisać wniosek, szybko przekona się, że aby zrobić to dobrze, czy przynajmniej poprawnie, potrzeba dużo czasu. Czasu nie tylko na napisanie wniosku, ale również zapoznanie się z rozporządzeniami i tekstami, jakie MRR wystosowało, w nawiązaniu do danego tematu.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60