You are here

Dotacje unijne

Dotacje unijne Wielkopolska

Wielkopolska, tak jak inne regiony dysponuje spora pulą środków w ramach PRO. Dotacje unijne Działania realizowane w ramach WRPO - dotacje unijne Wielkopolska finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Priorytet I - tak jak w przypadku pozostałych województw stanowi Konkurencyjność przedsiębiorstw i ukierunkowany jest na zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Dotacje unijne Warszawa

W wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości zdecydowanie prym wiedzie stolica. Po dotacje unijne Warszawa, a raczej jej mieszkańcy, sięgają bardzo chętnie. Przykładowo w Działaniu 8.1 PO IG bardzo łatwo dostrzec, że w każdym naborze niemalże połowa beneficjentów pochodzi właśnie z Mazowieckiego.

Dotacje unijne Szczecin

Przeznaczone dla rozwoju miasta dotacje unijne Szczecin wykorzystał w dużej mierze na poprawę infrastruktury. Gmina Miasto Szczecin zrealizowała lub realizuje przedsięwzięcia finansowane ze środków dostępnych w latach 2004 – 2006 tj. przebudowę ul. Krzywoustego, ul. Autostrada Poznańska, zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowisk ul. Ku Słońcu oraz budowę ronda.

Dotacje unijne Rzeszów

Rozdysponowane w większości do tej pory dotacje unijne, Rzeszów zdobył w ramach RPO na lata 2007 – 2013. Program oparty jest na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości. Rzeszów jako stolica województwa oczywiście zgarnął sporą pulę środków.

Dotacje unijne Poznań

Jak podaje portal Urzędu Miasta, pochodzące z PO KL dotacje unijne Poznań wykorzystał praktycznie najlepiej w kraju. Jednocześnie wszystkim Poznaniakom przypomniano, że z dniem 14 sierpnia 2012 r. podpisana została nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby zapoznać się ze zmianami zapraszamy na stronę UM.

Dotacje unijne Pomorskie

Po unijne pieniądze na innowacje sięgnęło też Pomorze. Jeżeli chodzi o wykorzystane dotacje unijne Pomorskie nie jest wprawdzie liderem w skali kraju. W przeliczeniu na mieszkańca jednego mieszkańca rozdysponowana wartość dotacji wynosi niespełna 390 zł. Nie stawia to regionu w ścisłej czołówce Polski, ale wśród województw Polski północnej już zdecydowanie tak.

Dotacje unijne Podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest to dokument, na podstawie którego wspierane będą liczne inwestycje w regionie. Dotacje unijne Podkarpackie programy łączą w jedną całość współgrając ze sobą, by w rezultacie całe województwo mogło się rozwinąć. Jest to podstawowy instrument rozwoju regionu obecnej perspektywie finansowej.

Dotacje unijne Opole

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z wielu narzędzi finansowych realizacji 'Strategii rozwoju województwa opolskiego'. Dotacje unijne Opole wykorzystuje efektywnie. Celem głównym, jaki stawiany jest podmiotom odpowiedzialnym za wdrażanie programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, jak też atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Dotacje unijne Olsztyn

Wszelkie działanie obejmujące pozyskanie funduszy unijnych w Olsztynie prowadzone są w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przyznane dotacje unijne Olsztyn stara się w sporej części przeznaczyć na informatyzację mieszkańców oraz wszelkich instytucji. Nie od dziś wiadomo bowiem, że cała Warmia i Mazury są daleko w tyle za resztą kraju, jeżeli chodzi o dostęp do łącza internetowego. Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2007–2015 ma być krokiem w przód.

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie firmy stwarzają niektórym grupom społecznym nieco bardziej sprzyjające pozyskaniu dotacji warunki. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób priorytetowy przy rekrutacji powinny być następujące grupy wnioskodawców: kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, a także mieszkańcy wsi.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60