You are here

Dotacje unijne

Dotacje Unijne dla firm

Dotacje Unijne dla firm, których zasady określane są zawsze przez odpowiednie rozporządzenie ministra, często wykluczają w możliwości ubiegania się o dofinansowanie firmy transportowe. Podmioty związane z działalnością w dziedzinie transportu otrzymały jednak także swoją szansę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji w okresie programowania 2007-2013, z jednego z szestnastu regionalnych programów operacyjnych, wdrażanych na obszarach poszczególnych województw.

Dotacje Unijne dla bezrobotnych

Na dotacje unijne dla bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, a więc niepełnosprawnych, przeznaczono w sumie kwotę prawie 10 miliardów EUR. Największa część tych funduszy wykorzystywana jest na wspieranie zatrudnienia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez staże, szkolenia, dopłaty dla przedsiębiorstw decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Dotacje Unijne Bydgoszcz

Jeżeli chodzi o dotacje unijne, Bydgoszcz jest miastem, w którym są one wykorzystywane bardzo efektywnie. Przykładowo, kiedy w 2010 roku, Ministerstwo Środowiska przeglądało wnioski o dofinansowanie unijne, dotyczące zaplanowanych przez miasta budów spalarni śmieci, pozytywną ocenę otrzymały wnioski 11 regionów. Tylko osiem z nich w efekcie planowo przesłało do MŚ stosowną dokumentację i planowo rozpoczęło realizację inwestycji, w tym: Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Koszalin, Białystok, Łódź, Poznań i aglomeracja śląska.

Dotacje Unijne Białystok

Dotacja Unijne - Białystok finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Realizowane w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z RPOWP projekty to głównie rozbudowa parku technologicznego, przebudowanie ulic Białegostoku, czy też wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Dotacje unijne

Dotacje unijne są przez Polaków brane bardzo chętnie. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polska wydała więcej unijnych pieniędzy, niż było to zaplanowane. Przekroczeń było bardzo dużo, prognozę wydatków przekroczono przede wszystkim we wszystkich największych Programach Operacyjnych zarządzanych centralnie. W ramach PO Innowacyjna Gospodarka wydano aż 462 mln PLN.

Dotacje Unii Europejskiej

Rozwój gospodarczy obudził przedsiębiorczość w wielu Polakach. Na całym świecie głównym czynnikiem zmian w biznesie są ciągle powstające małe i średnie przedsiębiorstwa, które - mając niewiele do stracenia, a dużo do zyskania - wykazują się większą chęcią do podejmowania ryzyka. Dużą rolę przywiązują też do szans, jakie daje członkostwo Polski we Wspólnocie oraz dotacje Unii Europejskiej.

Dotacje Unia Europejska

Dziś tak naprawdę na wszystko możemy otrzymać dotacje. Unia Europejska stwarza szereg możliwości dla przedsiębiorców, osób fizycznych, rolników, stawiając przy tym ciągle na nowe technologie.

Dotacje Rzeszów

Dotacje Rzeszów: PUP w Rzeszowie przyjmuje wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką młodzi przedsiębiorcy mogą maksymalnie wnioskować to 17 tys. PLN. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dokładniej Działania 6.1 (6.1.3).

Dotacje rusztowania

Dotacje: rusztowania zaliczane są do konstrukcji tymczasowych. Do konstruowania rusztowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, duża wyobraźnia, a także zdobycie uprawnień montażysty rusztowań. Uprawnienia takie można zdobyć uczestnicząc w kursie montażystów rusztowań, który obecnie jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Podnoszenie kwalifikacji pracowników polskich przedsiębiorstw” i mieści się w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dotacje rolnicze

Jednym z celów do którego dążą programu realizowane przez Unię Europejską jest dbanie o środowisko naturalne dzięki powiększaniu obszarów zajmowanych przez lasy. Osoby realizujące założenia ochrony środowiska mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60