You are here

Dotacje unijne

Dofinansowanie z działania 1.5

Dofinansowanie z działania 1.5 przeznaczone jest na projekty związane z innowacyjnością produktową oraz innowacyjnością procesową. Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego lub mają zamiar inwestować na terenie tego województwa.

Ogólna pula środków to około 110 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie pokrywać koszty w wysokości od 35% do 45%.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.5.1

Dofinansowanie projektów podziałania 1.5.1 przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa dolnośląskiego oraz dla tych, którzy chcą wdrożyć swój projekt na terenie tego województwa.

Budżet poddziałania wynosi około 110 mln zł. Program dofinansowuje projekty wspierające innowacyjność produktową oraz innowacyjność procesową. Dofinansowanie będzie pokrywać koszty w wysokości od 35% do 45%.

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" trwa!

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to program mający na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniając się do unowocześnienia ich produktów (wyrobów i usług).

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma wspomóc przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami w sektorze B+R.

Dofinansowanie projektów na poziomie prawie 4, 84 mln złotych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim, w pozostałych województwach kwota dofinansowania wynosi około 41, 62 mln złotych.

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest promowanie eksportu. Uprawnionymi do składania wniosków w ramach ogłaszanego naboru są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie aż 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Pozyskiwanie dotacji z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Pozyskiwanie dotacji z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport to procedura, która często w praktyce okazuje się być skomplikowaną. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów, aby cieszyć się możliwością projektu dzięki funduszom unijnym.

Ubieganie się o dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” pomaga pozyskać dofinansowanie na wiele przedsięwzięć m.in.: przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Nabór wniosków z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport umożliwia pozyskanie dofinansowania nawet do 100 000 zł na realizację projektu. Celem programu jest promowanie przedsięwzięć wydawniczych.

Na co można pozyskać środki? Konkurs dofinansowuje przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60