You are here

Dotacje unijne

Dotacje na agroturystykę 2011

Dotacje na agroturystykę 2011 udzielane były przez Unię Europejską za pośrednictwem Działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia o jaką mogli starać się rolnicy wyniosła nawet do 100 tys. zł, przy czym pieniądze przyznawane są w formie refundacji - maksymalnie 50% kosztów rozpoczęcia takiej działalności.

Dotacje na agroturystykę

Dotacje na agroturystykę były w początkowej fazie bardzo chętnie udzielane przez Unię Europejską. Rolnicy oraz ich rodziny, domownicy, wciąż mogą starać się o 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Warto skorzystać z szansy, ponieważ środki powierzone rolnikom do tej pory, zostały wykorzystane bardzo efektywnie, a i sami zainteresowani - rolnicy - mają dobre doświadczenia.

Dotacje Małopolskie

Warto zdawać sobie sprawę, jak rozdzielane są środki europejskie w podziale na konkretne województwa. Jeżeli chodzi o Unijne Dotacje, Małopolskie jest w czołówce ich wykorzystywania. Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków UE, mogą to zrobić między innymi za pośrednictwem Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dotacje łódzkie

W województwie łódzkim istnieje specjalny rodzaj konkursu o dotacje unijne, przeznaczony dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro- oraz małych), które chcą uzyskać dofinansowanie na inwestycje nie większe niż 300 tys. zł. Jest to możliwe w ramach Działania III. 6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, prowadzonego na terenie województwa łódzkiego.

Dotacje europejskie dla firm

Dotacje europejskie dla firm przyznawane są głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wszystkie Działania, według których następuje nabór wniosków, ukierunkowane są głównie na rozwój sektora MŚP - ale nie tylko. Również duże firmy mogą otrzymać dotacje europejskie - między innymi na integrację przedsiębiorstw, czy też wprowadzenie nowych technologii w produkcji.

Dotacje europejskie

Dotacje europejskie przyznawane w ramach NSRO 2007-2013 powoli się wyczerpują. Zależnie od programu, w jakim zostały przyznawane, pule wyczerpały się już stosunkowo dawno, bądź ciągle są do wykorzystania. W Działaniu 8.1 pule, przeznaczone na dotychczasowe konkursy były wystarczające, dlatego można spodziewać się kolejnych konkursów już w roku 2013.

Dotacje EU

Dotacje EU mają na celu głównie wspieranie polskiej gospodarki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój kapitału ludzkiego, bo to właśnie ludzie tworzą gospodarkę. Warto zadbać o to, by już najmłodsi Polacy rozwijali swoje pasje i zainteresowania, a także starali się tworzyć i realizować swoje pomysły. Jest to możliwe m.in. za pomocą programu "Młodzi zdolni".

Dotacje dla studentów

Studenci studiów dziennych mogą starać się o dotację na założenie własnej firmy, w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Nabory odbywają się w ramach PO KL, fundusze jakie można pozyskać to jednorazowo do 40 tys. zł na założenie firmy i 1000 zł co miesiąc przez - z reguły - 6 miesięcy na pokrycie koszów związanych z prowadzeniem takiej działalności.

Dotacje dla rolników 2011

Rolnicy za 2011 rok otrzymali wyższe dopłaty bezpośrednie niż rok wcześniej. Wynika to głównie z o wiele bardziej korzystnego kursu, według którego EUR przeliczany jest na PLN. Podstawowa dopłata wyniosła 710 zł do ha wobec 562 zł w 2010 r. Dotacje dla rolników 2011 również rozliczane były na korzystnych warunkach.

Dotacje dla rolników

Dofinansowanie polskiego rolnictwa, czyli dotacje dla rolników, pochodzące z Unii Europejskiej, rozdzielane są między zainteresowanych głównie za pośrednictwem ARiMR. Fundusze Europejskie na PROW 2007 – 2013 i inne programy finansowania działalności rolniczej w Polsce przekazywane są cyklicznie - bądź też okresowo w większych kwotach, szczególnie, gdy rolników pochodzących z danego rejonu dotknęła klęska żywiołowa.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60