You are here

Dotacje unijne

Dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ten dofinansowuje przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Dotacje unijne z poddziałania 2.3.4

Dotacje unijne z poddziałania 2.3.4 przeznaczone są dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy funkcjonują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Całkowita pula środków w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 45 560 000,00 zł dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4 umożliwia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach tego poddziałania o dofinansowanie mogą starać się beneficjenci tacy jak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można pozyskać dotację?
Poddziałanie 2.3.4 wspiera projekty związane z prawem ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W ramach programu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski mogą składać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych – mikro oraz mali przedsiębiorcy oraz 70% kosztów kwalifikowalnych – średni przedsiębiorcy.

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej to poddziałanie, które umożliwia pozyskanie środków potrzebnych do realizacji projektu związanego z uzyskaniem oraz realizację ochrony praw własności przemysłowej.
W naborze wniosków mogą wziąć udział mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Dla województwa budżet poddziałania wynosi 4 440 000,00 zł, a dla pozostałych województw 45 560 000,00 zł.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4

Konkurs PO IR umożliwia pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4. Nabór przeznaczony jest dla projektów których celem jest uzyskanie i realizacja ochrony praw własności przemysłowej. Kto może składać wnioski? Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 przeznaczone jest dla beneficjentów z zakresu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs dotyczy projektów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

Budżet konkursu wynosi:
- dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
- dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Dofinansowanie z podziałania 2.3.4

Pod koniec 2015 roku rozpoczęły się nabory z wielu programów, również poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Oto kilka przydatnych informacji o tym programie...

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ?

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej? Pytanie to jest bardzo popularne. Sama dotacje sprawia wrażenie bardzo dobrej okazji do pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój. Jednak kiedy przychodzi czas, by ją pozyskać jest znacznie trudniej.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już się rozpoczął! Czeka więc kolejna szansa, na otrzymanie dużego wsparcia finansowego z programów unijnych. Jednak zanim wystąpi się o dotacje warto dokładnie zapoznać się z zasadami programu. Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.1.2 :

PEŁNA NAZWA: Poddziałanie 1.1.2 PO IR "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60