You are here

Dotacje unijne

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już trwa! Dla wszystkich przedsiębiorców powinna być to doskonała wiadomość. Poddziałanie to umożliwia otrzymanie naprawdę dużego wsparcia w zakresie prowadzenia prac rozwojowych, a zwłaszcza w pracach związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - tak właśnie brzmi jedno z podziałań PO IR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw, w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia badań i prac rozwojowych. Poddziałanie 1.1.2 to doskonały przykład tego, jak bardzo PO IR wspiera innowacje.

1.2.3 Bony na innowacje

1.2.3 Bony na innowacje to poddziałanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera następujące typy projektów:
- bon na B+R,
- bon na wzornictwo,
- bon na ochronę własności intelektualnej.

Dofinansowanie z podziałania 1.2.3

Dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 otrzymać mogą projekty typu:

- bon na B+R
- bon na wzornictwo
- bon na ochronę własności intelektualnej

Działanie 1.2.3 nosi bowiem nazwę BONY NA INNOWACJE i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020). Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Alokacja na poddziałanie 1.2.3 wynosi 20 000 000 EURO.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje to dla małopolskich przedsiębiorstw niepowtarzalna okazja, by skorzystać z środków unijnych na zakup innowacyjnych usług. Oferowane dofinansowanie z programu obejmuje tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego to program realizujący dotacje dla przedsiębiorców, na zakup usług:

badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem lub ulepszeniem produktu, usługi bądź procesu produkcji,
w zakresie wzornictwa,
dotyczących ochrony intelektualnej.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego jest dotacją przeznaczoną tylko dla tych przedsiębiorstw, które należą do sektora MŚP oraz prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego, co potwierdzone jest wpisem w właściwym rejestrze.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO woj. Małopolskiego rozpoczął się już. Dla przedsiębiorców to okazja, by pozyskać dotacje na projekty polegające na:

- Zakup usług badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego bądź ulepszonego produktu, usługi czy zmian procesowych,
- Zakup usług związanych z wzornictwem,
- Zakup usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje już trwa! Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego to możliwość pozyskania dodatkowych środków, na realizację projektu zakładającego zakup usługi badawczo-rozwojowej i nie tylko.

Czego warto się dowiedzieć o programie?

Cel: Dofinansowanie zakupu usługi, polegającej na opracowaniu lub ulepszeniu produktu, usługi, procesu technologicznego czy usługi w zakresie wzornictwa lub ochrony własności przemysłowej.

Maksymalne dofinansowanie: 90% kosztów kwalifikujących.

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP" oferuje Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego. Poddziałanie to umożliwia realizację projektów, polegających na zakupie innowacyjnych usług

Dofinansowane usługi dotyczą między innymi opracowywania nowych lub ulepszania istniejących produktów i usług, zmian procesowych, wzornictwa oraz ochrony własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego oferuje przedsiębiorcom dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych, które umożliwią wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego daje możliwość otrzymanie dotacji na zakup:
usługi badawczo-rozwojowej, polegającej za opracowaniu nowego lub ulepszeniu produktu bądź usługi albo zmianę procesową.
usługi związanej z wzornictwem,
usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60