You are here

Dotacje z UE

Budżet poddziałania POIR 1.1.1

Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej pozyskała fundusze, które rozdzielane będą zainteresowanym jednostkom gospodarczym w okresie dofinansowania 2014-2020. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca w realizacji pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłosiła harmonogram naboru wniosków. Jednym z programów, które realizowany będzie w najbliższej perspektywie jest Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Subscribe to RSS - Dotacje z UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60