You are here

Dotacje

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.2

Rozpoczęły się nabory wniosków konkursowych na realizację projektów, dofinansowywanych z środków Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy o dotację mogą się starać zarówno z środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jedną z najatrakcyjniejszych dotacji jest ta z poddziałania 1.1.2 PO IR, oferujące dofinansowanie prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2

Nowe dotacje z programów unijnych to kolejna, bardzo duża szansa na otrzymanie środków na rozwój i innowacje. Jednak samo ubieganie się o pozyskanie dotacji unijnej jest trudnym procesem. Dla starających się o dofinansowanie unijne, wszelkie wymogi związane z ubieganiem się o dotację są utrudnieniem. Dlatego też pozyskując dotację, najczęściej skorzystać się z pomocy fachowców w tej dziedzinie.

1.2.3 Bony na innowacje

1.2.3 Bony na innowacje to poddziałanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera następujące typy projektów:
- bon na B+R,
- bon na wzornictwo,
- bon na ochronę własności intelektualnej.

Dofinansowanie z podziałania 1.2.3

Dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 otrzymać mogą projekty typu:

- bon na B+R
- bon na wzornictwo
- bon na ochronę własności intelektualnej

Działanie 1.2.3 nosi bowiem nazwę BONY NA INNOWACJE i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020). Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Alokacja na poddziałanie 1.2.3 wynosi 20 000 000 EURO.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego to program realizujący dotacje dla przedsiębiorców, na zakup usług:

badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem lub ulepszeniem produktu, usługi bądź procesu produkcji,
w zakresie wzornictwa,
dotyczących ochrony intelektualnej.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego jest dotacją przeznaczoną tylko dla tych przedsiębiorstw, które należą do sektora MŚP oraz prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego, co potwierdzone jest wpisem w właściwym rejestrze.

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP" oferuje Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego. Poddziałanie to umożliwia realizację projektów, polegających na zakupie innowacyjnych usług

Dofinansowane usługi dotyczą między innymi opracowywania nowych lub ulepszania istniejących produktów i usług, zmian procesowych, wzornictwa oraz ochrony własności intelektualnej.

Dotacja z działania 3.2

Wystartował konkurs o dofinansowanie! Dotacja z działania 3.2 jest już na wyciągnięcie ręki. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z jego napisaniem, zgłoś się o pomoc do naszej firmy! Od dawna zajmujemy się pisaniem takich wniosków, a wspierane przez nas projekty zawsze mają ogromną szansę na uzyskanie dofinansowania.

Działanie 3.2 nabór wniosków

Nadszedł czas na działanie 3.2 - nabór wniosków!

Co to za działanie? Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowanego na inicjatywę finansową 2014-2020. Na dofinansowanie z działania 3.2 liczyć mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, których projekty przyczyniają się do zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP. Wyróżniamy dwa poddziałania zawierające się w działaniu 3.2, a mianowicie poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Działanie 3.2

Działanie 3.2 nosi nazwę Innowację w MŚP i pochodzi z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem tego działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP. Działanie 3.2 podzielić możemy na:

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR poddziałanie 2.3.2

POIR poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" umożliwia firmom, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzyskać środki, na pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego na zakupie innowacyjnej usługi.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się starać przedsiębiorcy z całej Polski, lecz muszą należeć do sektora MŚP (czyli być mikro, małymi lub średnimi firmami). Celem projektu jest wsparcie zakupu innowacyjnych usług. Mogą więc one dotyczyć opracowania lub znacznego ulepszenia wyrobu, usługi, technologii produkcji oraz nowego projektu wzorniczego.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60