You are here

Dotacje

Zakupy w ramach dotacji

Jeżeli chodzi o środki trwałe, ich zakupy w ramach dotacji 8.1, muszą być poprzedzone wystosowaniem zapytania ofertowego do kilku firm, mających w swojej ofercie potrzebny przedmiot, czy sprzęt. Zakup danego urządzenia musi odbyć się u dostawcy, który oferuje najbardziej korzystne warunki, przy tym warto wiedzieć, że zakupione środki trwałe nie mogą być używane, gdyż dotacja umożliwia jedynie zakup nowych środków trwałych.

Wniosek o dotację

Przygotowując wniosek o dotację warto skupić się na kilku aspektach. Podczas pierwszego sporządzania wniosków, wnioskodawca zazwyczaj pobiera szablon wniosku, instrukcję jego wypełniania, oraz krok po kroku próbuje stworzyć całość. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że to nie wszystko, ponieważ poza samą instrukcją istnieje jeszcze wiele innych dokumentów, regulujących zakres procedur związanych z ubieganiem się o dotacje. Procedur tych na pewno nie przeoczy nasza firma, ponieważ sporządzaniem wniosków 8.1 zajmujemy się od lat.

Własny biznes dotacje

Poszukując pieniędzy na własny biznes dotacje unijne wydają się być rozsądnym rozwiązaniem. Do końca 2012 roku, jest jeszcze wiele szans na dotacje dla firm, między innymi w działaniach 5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 6.1 paszport do eksportu, 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki.

Własna firma dotacje

Każdemu, kto chciałby, aby wreszcie rozpoczęła działalność jego własna firma dotacje ze środków UE, stwarzają możliwość na doinwestowanie a nawet start całego przedsięwzięcia. W tym celu mamy do wyboru kilka możliwości - przeszukanie ofert VC, AIP, skorzystać z pomocy Aniołów Biznesu, jednak wszystkie te formy wiążą się z ryzykiem późniejszego przejęcia przedsiębiorstwa, czy też innych kłopotów związanych z nieudanym wejściem na rynek.

Własna działalność gospodarcza dotacje

Przyznawane na własna działalność gospodarcza dotacje pomóc mają przedsiębiorczym osobom, które nie posiadają środków w odpowiedniej wysokości, by móc rozpocząć prowadzenie wymarzonego biznesu. Dotacje w ramach PO KL 6.2 są mało ryzykowne, ponieważ stworzona działalność gospodarcza musi przetrwać dość krótko, by pieniądze nie musiały być zwracane.

Wierzba energetyczna dotacje

Fundusz Rolniczy wypłaci dotacje do plantacji wierzby energetycznej o łącznej powierzchni - maksymalnie 375 ha. Plantatorzy otrzymają 1000 zł/ha jednorazowej dotacji. Warto mieć na uwadze, że z jednego hektara można uzyskać aż 30 ton biomasy, a więc kwotę 1000-1500 zł.

Słowniczek dotacji unijnych

Słowniczek dotacji unijnych, zawiera wiele pojęć, z którymi należy zapoznać się chcąc pozyskać dotację i złożyć wniosek do Unii Europejskiej. Aby sporządzić dobry wniosek warto zwrócić się o pomoc do jednej z firm, służących pomocą w sporządzaniu wniosków. Wyeliminuje to konieczność zapoznawania się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką pisania wniosków, a w efekcie przyspieszy cały proces.

Rusztowania dotacje

Przeznaczone na rusztowania dotacje, mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach oraz pewności, że konstrukcje będą trwałe, a firma nie straci niepotrzebnie pieniędzy na ich poprawę. Rusztowanie zaliczane jest do grupy konstrukcji tymczasowych. Istnieje więc możliwość ich dostosowywania do potrzeb, jakie pojawiają się w trakcie realizacji robót różnego typu.

RPO

RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny służy rozdysponowaniu środków skumulowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przysłużyć mają się dla rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, a w szczególności na inwestowanie w innowacyjne technologie, które mają przysłużyć się wzrostowi innowacyjności tych regionów.

Rodzaje dotacji

Rodzaje dotacji, przyznawanych przez Unię Europejską to bardzo szerokie zagadnienie. Dotacje można otrzymać w związku z realizacją celów UE, dotyczących niemalże każdej dziedziny życia. Dotacje pochodzą z puli Funduszy Unijnych - Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności. W ramach każdego funduszu układane sa Programy Operacyjne, opisujące w bardziej szczegółowy sposób ich cele oraz dotyczące ściśle ukierunkowanych działań.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60