You are here

Dotacje

Dotacje z Unii na otwarcie firmy

Chcąc ubiegać się o dotacje z Unii na otwarcie firmy musimy pamiętać, że programy pomocowe przeznaczone na otwarcie działalności mogą ubiegać się jedynie osoby, które nie rozpoczęły jeszcze procesu rejestracji firmy. Nigdy nie należy rejestrować firmy przed wyborem programu, z którego zamierza się skorzystać. Pamiętać trzeba, że wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Formalne założenie firmy może uniemożliwić pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

Dotacje z PUP

Za przyznawane z rezerwy Funduszu Pracy dotacje z PUP, które mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia odpowiadają właśnie Powiatowe Urzędu Pracy. W pierwszej transzy dotacji na cel udzielenia pomocy Beneficjentom PUP rozdysponowano 350 milionów złotych. W Urzędach Pracy ciągle natykamy się na kolejki Wnioskodawców, osób bezrobotnych. Niektóre działania ograniczone są tylko do osób do 30 lub po 50 roku życia, albo też tylko do zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy.

Dotacje unijne Wnioski

Uprawniające i dające szansę na dotacje unijne wnioski, w większości sporządzane są przez specjalne firmy konsultingowe. Przedsiębiorca, który sam chciałby napisać wniosek, szybko przekona się, że aby zrobić to dobrze, czy przynajmniej poprawnie, potrzeba dużo czasu. Czasu nie tylko na napisanie wniosku, ale również zapoznanie się z rozporządzeniami i tekstami, jakie MRR wystosowało, w nawiązaniu do danego tematu.

Dotacje unijne Wielkopolska

Wielkopolska, tak jak inne regiony dysponuje spora pulą środków w ramach PRO. Dotacje unijne Działania realizowane w ramach WRPO - dotacje unijne Wielkopolska finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Priorytet I - tak jak w przypadku pozostałych województw stanowi Konkurencyjność przedsiębiorstw i ukierunkowany jest na zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Dotacje unijne Warszawa

W wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości zdecydowanie prym wiedzie stolica. Po dotacje unijne Warszawa, a raczej jej mieszkańcy, sięgają bardzo chętnie. Przykładowo w Działaniu 8.1 PO IG bardzo łatwo dostrzec, że w każdym naborze niemalże połowa beneficjentów pochodzi właśnie z Mazowieckiego.

Dotacje unijne Szczecin

Przeznaczone dla rozwoju miasta dotacje unijne Szczecin wykorzystał w dużej mierze na poprawę infrastruktury. Gmina Miasto Szczecin zrealizowała lub realizuje przedsięwzięcia finansowane ze środków dostępnych w latach 2004 – 2006 tj. przebudowę ul. Krzywoustego, ul. Autostrada Poznańska, zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowisk ul. Ku Słońcu oraz budowę ronda.

Dotacje unijne Rzeszów

Rozdysponowane w większości do tej pory dotacje unijne, Rzeszów zdobył w ramach RPO na lata 2007 – 2013. Program oparty jest na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości. Rzeszów jako stolica województwa oczywiście zgarnął sporą pulę środków.

Dotacje unijne Poznań

Jak podaje portal Urzędu Miasta, pochodzące z PO KL dotacje unijne Poznań wykorzystał praktycznie najlepiej w kraju. Jednocześnie wszystkim Poznaniakom przypomniano, że z dniem 14 sierpnia 2012 r. podpisana została nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby zapoznać się ze zmianami zapraszamy na stronę UM.

Dotacje unijne Pomorskie

Po unijne pieniądze na innowacje sięgnęło też Pomorze. Jeżeli chodzi o wykorzystane dotacje unijne Pomorskie nie jest wprawdzie liderem w skali kraju. W przeliczeniu na mieszkańca jednego mieszkańca rozdysponowana wartość dotacji wynosi niespełna 390 zł. Nie stawia to regionu w ścisłej czołówce Polski, ale wśród województw Polski północnej już zdecydowanie tak.

Dotacje unijne Podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest to dokument, na podstawie którego wspierane będą liczne inwestycje w regionie. Dotacje unijne Podkarpackie programy łączą w jedną całość współgrając ze sobą, by w rezultacie całe województwo mogło się rozwinąć. Jest to podstawowy instrument rozwoju regionu obecnej perspektywie finansowej.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60