You are here

Dotacje

Dotacje unijne Opole

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z wielu narzędzi finansowych realizacji 'Strategii rozwoju województwa opolskiego'. Dotacje unijne Opole wykorzystuje efektywnie. Celem głównym, jaki stawiany jest podmiotom odpowiedzialnym za wdrażanie programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, jak też atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Dotacje unijne Olsztyn

Wszelkie działanie obejmujące pozyskanie funduszy unijnych w Olsztynie prowadzone są w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przyznane dotacje unijne Olsztyn stara się w sporej części przeznaczyć na informatyzację mieszkańców oraz wszelkich instytucji. Nie od dziś wiadomo bowiem, że cała Warmia i Mazury są daleko w tyle za resztą kraju, jeżeli chodzi o dostęp do łącza internetowego. Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2007–2015 ma być krokiem w przód.

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie firmy stwarzają niektórym grupom społecznym nieco bardziej sprzyjające pozyskaniu dotacji warunki. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób priorytetowy przy rekrutacji powinny być następujące grupy wnioskodawców: kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, a także mieszkańcy wsi.

Dotacje unijne Małopolska

Dotacje unijne Małopolska - dzięki zmianom wprowadzonym w Rozporządzeniu MRR Województwo Małopolskie dla działań infrastrukturalnych zyskało w 2012 roku 130 mln dodatkowych środków. W całej Polsce dodatkowych środków z Funduszy Europejskich przyznano niemalże 2 miliardy PLN.

Dotacje unijne Łódź

Dotacje unijne, Łódź, udzielane Beneficjentom na na badania i rozwój cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż tradycyjne dotacje inwestycyjne dla firm, gdzie można pozyskać pieniądze na projekty, które są innowacyjne jedynie w skali danego przedsiębiorstwa. Jest to oczywiste, ponieważ trudniej stworzyć innowacyjny na skalę krajową projekt. Polska gospodarka rozwija się a dotacje stały się dla przedsiębiorców szansą, którą każdy chce wykorzystać.

Dotacje unijne Koszalin

Jeżeli chodzi p przyznawane przez PUP dotacje unijne, Koszalin stwarza bezrobotnym duże możliwości. Środki przekazywane przez PUP mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia - od 01.09.2012r. obowiązuje kwota 20.980,92 zł , przy czym Wnioskodawca powinien posiadać wkład własny wystarczający na uruchomienie i prowadzenie planowanej działalności gospodarczej.

Dotacje unijne Kielce

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, którego pracownicy udzielną odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie niosą za sobą dotacje unijne: Kielce, Św. Leonarda 1. Chcąc zostać beneficjentem jednego z programów, warto zgłosić się do punktu, by zdobyć wszystkie potrzebne informacje.

Dotacje Unijne Gliwice

Kolejną dobrą nowinę usłyszeli mieszkańcy Gliwic, a to wszystko, ponieważ wreszcie udało się pozyskać dotacje unijne. Gliwice od niemal trzech lat cieszą się pięknem Radiostacji.
Uporządkowanie i renowacja obiektu pochłonęły blisko 7,5 mln zł z budżetu miasta. Jednak nadszedł czas, aby Gliwice otrzymały z Brukseli blisko 5-milionowy zwrot wydanych na ten cel środków.

Dotacje unijne dla rolników

W początkowej fazie udzielania wsparcia przez UE, dotacje unijne dla rolników nie wszędzie zostały w pełni wykorzystane. Łącznie otrzymali oni w 2009 w sumie ponad 1,5 mld euro dopłat bezpośrednich, czyli wciąż znacznie mniej niż w Niemczech, czy we Francji. 97,5 proc. producentów rolnych otrzymało w 2009 roku 67 proc. całej puli dopłat - przekraczającej 1,5 mld euro. Tylko 70 gospodarstw - na 1,4 mln beneficjentów unijnych dopłat bezpośrednich, otrzymało po ponad 300 tys. euro.

Dotacje unijne dla nowych firm

Dotacje unijne dla nowych firm, to dotacje dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Taka dotacja może być wyższa niż z urzędu pracy. Osoba, która się o nią ubiega, nie musi też być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się nawet o 40 tys. zł. Jednak w niektórych województwach, np. łódzkim, kwota dotacji w 2010 roku została obniżona do 20 tys. zł. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60