You are here

Dotacje

Dotacje na zatrudnienie

Jak pozyskać dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych? Z takiego dofinansowania mogą skorzystać firmy zatrudniające mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Dotacje na założenie firmy dla rolników

Jeżeli chodzi o dotacje na założenie firmy dla rolników, obecnie realizowane są rogramy rolnośrodowiskowe w których maksymalna kwota pomocy jaką można otrzymać wynosi 1800 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Pomoc za pośrednictwem dotacji mogą również uzyskać młodzi rolnicy. Jednorazowa premia w tym wypadku to równowartość 50 tys. zł. Należy pamiętać, że powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie.

Dotacje na założenie firmy

Przed złożeniem wniosku o dotacje na założenie firmy, należy solidnie się przygotować. Jest wiele źródeł, z których możemy uzyskać informację jak poprawnie wypełnić wniosek.
Poza prasą, internetem, istnieje wiele prywatnych firm zajmujących się pisaniem projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje na turystykę

Na dotacje na turystykę przeznaczona jest całkiem spora kwota pieniędzy – na lata 2007–2013 przewidziano do wydania na ten cel aż 5,8 mld zł. Po pieniądze te mogą sięgać nie tylko instytucje, ale też mali przedsiębiorcy i osoby indywidualne. Należy jedynie obmyślić dobry pomysł, a następnie za wszelką cenę starać się go zrealizować. Wiele osób odważyło się sięgnąć po unijne wsparcie, a co najważniejsze udało im się.

Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia pracowników, w szczególności dotyczące zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, to priorytet UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy w 2012 roku 400 mln zł na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Dotacje można otrzymać do 85 proc. wydatków, nabór wniosków odbywa się na zasadach regionalnych.

Dotacje na solary

Dotacje na solary przyznawane są przez NFOŚiGW, który uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dotacji to 45%.

Dotacje na rozwój firmy

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy, musimy zgłosić swój wniosek, w ramach wybranego działania, do tzw. RIF, czyli Regionalnej Instytucji Finansującej. Przykładami instytucji, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, a tym samym uzyskały status RIF dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 są Małopolska, czy też Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pełna lista RIF znajduje się na stronie internetowej PARP.

Dotacje na rozwój

Dotacje na rozwój firmy przyznawane sa przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. jest to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich, który trafia głównie do przedsiębiorców którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z B+R oraz nowoczesnymi technologiami, czy też wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawane w ramach PO KL 6.2, mające mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce to bez wątpienia forma skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów.

Dotacje na otwarcie firmy

Osoby chcące pozyskać dotacje na otwarcie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że starając się o dotację na start w ramach działania nie należy się zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a do jednego z podmiotów, który realizuje projekt na terenie danego województwa, a więc uzyskał uprzednio status Beneficjenta Pośredniczącego.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60