You are here

Dotacje

Dotacje na działalność

Dotacje na działalność gospodarczą, a raczej jej rozpoczęcie przyznawane są za pośrednictwem Działania 6.2 w ramach programu PO KL. Niestety są one przyznawane co jakiś czas, a Beneficjenci końcowi, zanim otrzymają możliwość wzięcia udziału w konkursie, muszą czekać aż Beneficjent pośredniczący - a więc przykładowo Urząd Pracy otrzyma środki, które w przyszłości zostaną rozdysponowane.

Dotacje na agroturystykę 2011

Dotacje na agroturystykę 2011 udzielane były przez Unię Europejską za pośrednictwem Działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia o jaką mogli starać się rolnicy wyniosła nawet do 100 tys. zł, przy czym pieniądze przyznawane są w formie refundacji - maksymalnie 50% kosztów rozpoczęcia takiej działalności.

Dotacje na agroturystykę

Dotacje na agroturystykę były w początkowej fazie bardzo chętnie udzielane przez Unię Europejską. Rolnicy oraz ich rodziny, domownicy, wciąż mogą starać się o 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Warto skorzystać z szansy, ponieważ środki powierzone rolnikom do tej pory, zostały wykorzystane bardzo efektywnie, a i sami zainteresowani - rolnicy - mają dobre doświadczenia.

Dotacje Małopolskie

Warto zdawać sobie sprawę, jak rozdzielane są środki europejskie w podziale na konkretne województwa. Jeżeli chodzi o Unijne Dotacje, Małopolskie jest w czołówce ich wykorzystywania. Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków UE, mogą to zrobić między innymi za pośrednictwem Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dotacje Lublin

W rejonie województwa lubelskiego, jednym z podstawowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców są właśnie dotacje, Lublin - jak wiadomo wraz z całym województwem charakteryzują się znacznie niższym PKB oraz innymi wskaźnikami niż inne polskie województwa. Podmioty mogą starać się o dofinansowanie w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dotacje łódzkie

W województwie łódzkim istnieje specjalny rodzaj konkursu o dotacje unijne, przeznaczony dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro- oraz małych), które chcą uzyskać dofinansowanie na inwestycje nie większe niż 300 tys. zł. Jest to możliwe w ramach Działania III. 6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, prowadzonego na terenie województwa łódzkiego.

Dotacje europejskie dla firm

Dotacje europejskie dla firm przyznawane są głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wszystkie Działania, według których następuje nabór wniosków, ukierunkowane są głównie na rozwój sektora MŚP - ale nie tylko. Również duże firmy mogą otrzymać dotacje europejskie - między innymi na integrację przedsiębiorstw, czy też wprowadzenie nowych technologii w produkcji.

Dotacje europejskie

Dotacje europejskie przyznawane w ramach NSRO 2007-2013 powoli się wyczerpują. Zależnie od programu, w jakim zostały przyznawane, pule wyczerpały się już stosunkowo dawno, bądź ciągle są do wykorzystania. W Działaniu 8.1 pule, przeznaczone na dotychczasowe konkursy były wystarczające, dlatego można spodziewać się kolejnych konkursów już w roku 2013.

Dotacje dolnośląskie

W województwie dolnośląskim firmy realizujące inwestycje w branży turystycznej mają dziś wyjątkowe możliwości, dzięki którym łatwiej jest im pozyskać dofinansowanie. Dotacje dolnośląskie, zawierają w swoim zarysie specjalnie przygotowany konkurs, w ramach którego firmy pragnące pozyskać pieniądze w zakresie inwestycji związanych z turystyką.

Dotacje dla studentów

Studenci studiów dziennych mogą starać się o dotację na założenie własnej firmy, w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Nabory odbywają się w ramach PO KL, fundusze jakie można pozyskać to jednorazowo do 40 tys. zł na założenie firmy i 1000 zł co miesiąc przez - z reguły - 6 miesięcy na pokrycie koszów związanych z prowadzeniem takiej działalności.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60