You are here

Dotacje

Dotacje dla rolników 2011

Rolnicy za 2011 rok otrzymali wyższe dopłaty bezpośrednie niż rok wcześniej. Wynika to głównie z o wiele bardziej korzystnego kursu, według którego EUR przeliczany jest na PLN. Podstawowa dopłata wyniosła 710 zł do ha wobec 562 zł w 2010 r. Dotacje dla rolników 2011 również rozliczane były na korzystnych warunkach.

Dotacje dla rolników

Dofinansowanie polskiego rolnictwa, czyli dotacje dla rolników, pochodzące z Unii Europejskiej, rozdzielane są między zainteresowanych głównie za pośrednictwem ARiMR. Fundusze Europejskie na PROW 2007 – 2013 i inne programy finansowania działalności rolniczej w Polsce przekazywane są cyklicznie - bądź też okresowo w większych kwotach, szczególnie, gdy rolników pochodzących z danego rejonu dotknęła klęska żywiołowa.

Dotacje dla przedsiębiorców

Unia Europejska przywiązuje największą wagę do rozwoju gospodarki. W zasadzie wszystkie jej działania skupiają się wokół tego tematu. Unia oddziałując na rynek wewnętrzny kraju przez programy dla obywateli - wspiera rozwój kapitału ludzkiego, natomiast dotacje dla przedsiębiorców przyznawane są bezpośrednio firmom lub osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą w celu podwyższenia konkurencyjności głównie wśród sektora MŚP.

Dotacje dla nowych firm

Jednym ze sposobów aby pozyskać dotacje dla nowych firm jest wzięcie udziału w konkursie w Działaniu 8.1. Działanie to dotyczy wdrażania na rynek usług internetowej innowacyjnych e-usług, które mają odpowiadać na potrzeby grupy docelowej, do której są kierowane. Firma starająca się o dotacje nie może przy tym działać dłużej niż 2 lata, a w przypadku woj. lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - dłużej niż rok.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw stanowią spory odsetek środków całej puli, jakie Unia Europejska przekazała Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z dotacji, ukierunkowanych na rozwój właśnie sektora MŚP jest Działania 8.1, z którego większe podmioty zostają automatycznie wykluczone.

Dotacje dla małych firm

Dotacja przyznawane w ramach PO IG 8.1 to dotacje dla małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw. Z działania wykluczone całkowicie zostały duże i średnie przedsiębiorstwa. Posiadanie statusu przedsiębiorstwa średniego lub dużego wyklucza taki podmiot całkowicie z udziału w konkursie.

Dotacje dla kobiet

Największe szanse na wsparcie na założenie firmy, dzięki dotacjom unijnym bez wątpienia mają młode i starsze kobiety, zgodnie z nowymi wytycznymi. Jednak uprzywilejowanie kobiet dotyczy głównie działania PO KL 6.2, ponieważ przykładowo w przypadku działania PO IG 8.1 kobiety nie są w żaden sposób uprzywilejowane. W końcu jednym z głównych założeń PO IG jest brak dyskryminacji ze względu na płeć.

Dotacje dla fundacji

Czy fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może złożyć wniosek 8.1? Agencja może udzielić wsparcia dla działania 8.1 jednokrotnie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy. Rozporządzenie mówi wyraźnie o mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy. Tak więc, jeżeli chodzi o dotacje dla fundacji, lepiej startować po nie w innym działaniu niż 8.1, bo wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie.

Dotacje dla firm w Opolskim

Dotacje dla firm w Opolskim które poprzez swoją działalność chcą realizować innowacyjne inwestycje przeznaczone jest działanie 1.3.2. W ramach tego programu Unia Europejska inwestuje głównie we wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Dotacje dla firm w małopolsce

Dużą szansą na dotacje dla firm w Małopolsce są przyznawane W ramach 2 Osi Priorytetowej:Gospodarka regionalnej szansy udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach, dotacje ukierunkowane na wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Program przeznaczony jest głównie dla firm sektora MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60