You are here

Dotacje

2012 dotacje na e-biznes

Przyznawane w roku 2012 dotacje na e-biznes stanowią formę dofinansowania nie tylko na oprogramowanie potrzebne, by stworzyć portal, świadczący e-usługę, ale także na zakup środków trwałych, które miałyby być pomocne w procesie wprowadzania usługi, a więc laptopy, czy też wyposażenie biura. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. dopuszczalny jest tylko zakup nowych środków trwałych, nie mogą być więc one używane.

Dotacja 8.1

Dotacja 8.1 to środki przeznaczone na projekty, wprowadzające na rynek e-usługi. Proces wprowadzania e-usługi w życie to tzw. okres realizacji projektu. Dofinansowywany projekt musi sie skończyć najpóźniej 31.12.2015 - dotyczy to okresu w trakcie którego klient otrzymuje raty zaliczki i tworzy projekt. Zwykle podzielony jest na okresy od 2-6 mcy. Maksymalnie może wynieść 2 lata a minimalnie 2 miesiące.

Dotacja z Działania 8.1 2012

Szansą na powodzenie rynkowe przedsięwzięcia internetowego jest bez wątpienia dotacja z Działania 8.1 2012. Należy pamiętać, że składając wniosek oświadcza się że nie zalega się ze składkami wobec ZUS i podatkami wobec US, więc przez podjęciem decyzji o startowaniu w jednym z naborów w działaniu 8.1, warto uregulować swoje zobowiżania wobec tych instytucji.

Dzialanie 8.1 POIG

Dzialanie 8.1 POIG stwarza szansę prowadzenia działalności nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. E-usługi będąc kierowane na rynek krajowy i zagraniczny, dotyczą dwóch różnych grup odbiorców, mających różne potrzeby, dlatego do rynku zagranicznego również trzeba dołożyć osobne wskaźnik rezultatu - liczbę odbiorców, liczbę sprzedanych usług.

Portale: dotacje na e-biznes

Działanie 8.1 to przede wszystkim środki przeznaczone na internetowe portale - dotacje na e biznes są więc szansą dla twórców stron internetowych na opracowanie odnoszącego sukcesy przedsięwzięcia internetowego. Wśród portali, które otrzymały już dofinansowanie są między innymi powszechnie rozpoznawalne fru.pl, audioteka.pl, czy też evenea.pl.

Dotacje unijne POIG 8.1 w 2012 roku

Dotacje Unijne POIG 8.1 w 2012 roku przyznawane są trzy razy. I runda kończy się 20 kwietnia 2012 r., II runda 17 sierpnia 2012 r., natomiast III runda 14 grudnia 2012 r. Na każdy z trzech naborów PARP przeznacza taką samą pulę środków, w wysokości 143,9 mln PLN. Warto spróbować sięgnąć po te pieniądze. W procedurze ubiegania się o refundację kosztów związanych z wdrażaniem e-usługi, warto skonsultować się z naszą firmą. nasi pracownicy pomogą w sporządzaniu wniosku oraz prowadzeniu rozliczeń po otrzymaniu dofinansowania.

Dotacje 2012 na E-Biznes

W Internecie działa już wiele portali, stworzonych w ramach programu PO IG w poprzednich naborach, jakie odbyły się w latach 2009-2011. W tym roku ruszyły kolejne nabory, dotacje 2012 na e-biznes dają kolejną szansę na zaistnienie w internecie innowacyjnych e-usług, które służyć będą wielu użytkownikom. Jeżeli Państwo również chcą pozyskać dotację, a tym samym wpisać się do rejestru przedsiębiorców, prowadzących działalność internetową, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

8.1 Usługi reklamowe

Czy środki jakie rozdysponowuje Unia Europejska w ramach Osi Priorytetowych PO IG, a szczególnie w działaniu 8.1 mogą być przeznaczone na usługi reklamowe? W działaniu 8.1 usługi reklamowe są w pewnym sensie wykluczone - należy pamiętać, że reklama, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji zostały wspomniane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego, jako wykluczone. Niemniej jednak wszelkie usługi służące niebezpośredniej promocji, czyli udostępnienie miejsca do tworzenia wirtualnych profili firmy, czy też wizytówek, jak najbardziej spełniają założenie PO IG 8.1

Dotacje na innowacyjne projekty informatyczne 8.1 POIG

W ramach środków przeznaczonych na pomoc dla MŚP Dotacje na innowacyjne projekty informatyczne 8.1 POIG kumulują w sobie sporą sumę środków pomocowych. Warto z nich skorzystać już dziś i otworzyć się na nowy sposób prowadzenia biznesu - w formie elektronicznej.

eBiznes dotacja

Własny biznes można w dzisiejszych czasach oprowadzić nie wychodząc nawet z domu. W przypadku, kiedy jest to eBiznes dotacja unijna jest doskonałym rozwiązaniem, aby zacząć, a później jedynie nadzorować działanie serwisu, który generować będzie zyski z e-usługi oraz reklam innych firm, znajdujących się na portalu.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60