You are here

Dotacje

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2 nie jest niczym prostym. Dofinansowanie to ogromna szansa dla przedsiębiorstwa, dlatego wymagania są duże. Wszystko jednak jest możliwe, jeżeli dobry projekt, wpadnie w ręce profesjonalistów! Nasza firma zajmuje się zdobywaniem dotacji dla swoich klientów. Możemy pochwalić się dużą skutecznością! W zakres naszych usług wchodzi między innymi pisanie wniosków o dofinansowanie. O dofinansowanie starać się mogą:

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Wnioski z poddziałania 1.2.2

Wnioski z poddziałania 1.2.2 powinny być składane w formie dokumentu elektronicznego lub w formie papierowej. To wniosek w głównej mierze decyduje o tym, jak potoczy się późniejsza droga zmierzająca do pozyskania dofinansowania z UE. Warto więc już na samym początku zadbać o to, aby wniosek był poprawny i zawierał wszelkie niezbędne informacje.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie, to skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci opracować wniosek, który zapewni Ci sukces. Z naszą pomocą zrealizujesz swój projekt szybciej niż myślisz. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

"1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" lub też "Bony na dotacje" to dofinansowanie oferowane przez Regionalne Programy Operacyjne województwa Dolnośląskiego. Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terytorium województwa podkarpackiego, w wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym założeniem, beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Wnioski działanie 1.5.2

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem jakim są wnioski działanie 1.5.2 to z pewnością myślisz o pozyskaniu dofinansowania. Musisz jednak pamiętać o tym, że działanie to wspiera projekty mające na celu polepszenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Jeśli chciałbyś zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie to ważne jest to, aby Twój projekt dotyczył inteligentnych specjalizacji regionu oraz abyś miał większy niż wymagany minimalny kapitał własny.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5

Dzięki temu, że od lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskać dofinansowanie z UE, to napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5 wszystkim, którzy pragną pozyskać środki unijne w ramach tego programu. Zdobyta przez lata wiedza pozwoli ocenić czy projekt ma jakiekolwiek szansę na pozyskanie funduszy.

W ramach tego poddziałania 1.5 wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Chcesz mieć większe szanse na pozyskanie dotacji? Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

Doradztwo unijne

W pozyskiwaniu dotacji unijnych bardzo ważne jest fachowe doradztwo. Niezmiernie istotne jest by znać się na procedurach pozyskiwania funduszy europejskich oraz rodzajach i kryteriach programów europejskich. Dla przeciętnego człowieka, który nie zajmuje się tym osobiście, jest to bardzo trudne. Dlatego też podczas ubiegania się o dotacje tak ważne jest, by skorzystać z pomocy specjalistów z tej dziedziny.

Działanie PI 3.2

Działanie PI 3.2 to wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jego celem szczegółowym jest wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Programy unijne Małopolska

Programy unijnej na lata 2014-2020 w Małopolsce realizować będą głównie Regionalne Programy Operacyjne. To one w najnowszej perspektywie finansowej będą spełniać ważne zadania, takie jak wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Jak pozyskać finansowanie na internacjonalizację?

Jak pozyskać dofinansowanie na internacjonalizację? Na pewno wiele przedsiębiorców, będzie chciało dowiedzieć się więcej na ten temat. Dlatego warto będzie zapoznać się z kilkoma możliwościami, jakie stwarza Unia Europejska.

Dotacje na internacjonalizację można pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach realizacji jednego z działań. Dokładnie jest to działanie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60