You are here

Dotacje

Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 to dokument strategiczny, który został przygotowany przez kraje członkowskie UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych.
System wdrażania funduszy strukturalnych, czyli:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- Funduszu Spójności.

RPO Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczane będzie na zróżnicowane kwestie. Nie każdy jednak będzie mógł starać się o dotacje. Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- służby publiczne inne niż administracja,
- instytucje wspierające biznes,
- instytucje nauki i edukacji,
- partnerstwa,

Pozyskanie kapitału venture capital

Pozyskanie kapitału venture capital wiąże ze sobą konieczność utworzenia odpowiedniego biznesplanu. To właśnie dzięki tym funduszom małe, ale prężnie funkcjonujące spółki mogą zwiększyć swoją działalność. Przedsiębiorstwa chcący otrzymać wsparcie VC muszą posiadać dobrą kadrę kierowniczą, ich oferta produktów / usług jest znacznie lepsza niż konkurencji oraz posiadają znaczny udział w rynku.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Dofinansowanie eksport

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 opracowała wiele programów krajowych oraz regionalnych, których głównym celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych latach dużo uwagi będzie poświęconych na eksport.

O dofinansowanie eksport mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej techniki, muszą prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do światowych rynków, a także usługi w danej firmie muszą wytwarzać produkty o charakterze innowacyjnym.

Wsparcie internacjonalizacji

W ramach PO IR(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), przewidziano dofinansowania wspierające rozwój działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw w ramach polityki spójności. Wsparcie internacjonalizacji skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej jest ważne dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wsparcie internacjonalizacji zwiększy efektywność wsparcia na rozwój eksportu.

Rozliczenie uzyskanych dotacji

Wielu przedsiębiorców, którym udało się przejść przez trudny okres uzyskiwania dotacji oraz zakończyć go z sukcesem, nie może tylko cieszyć się pozyskanymi środkami.

Obowiązkiem, który ich jeszcze dotyczy jest rozliczenie uzyskanych dotacji. Jednak wielu z nich zastanawia się jak prawidłowo tego dokonać. Działanie to wymaga bardzo dokładnego przygotowania informacji na temat działalności oraz rozporządzania otrzymanymi środkami. Należy uwzględnić wszystkie wymagane dokumenty oraz wykazać, że pieniądze wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 – realizowane są zarówno na szczeblu krajowym, jak również na szczeblach regionalnych.
Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regionalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa.

Pomoc w rozliczaniu dotacji

Po otrzymaniu dotacji zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonanego zadania publicznego. Rozliczenie dotacji dzieli się: ze względu na rodzaj kosztów, gdzie szacuje się poniesione wydatki związane z realizacją zadania oraz ze względu na źródło finansowanie, gdzie należy uwzględnić źródła i wysokości kosztów z realizacji zadania.

Nie należy to do łatwych czynności, dlatego warto zadać sobie pytanie: czy nie jest mi potrzebna pomoc w rozliczeniu dotacji? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, a rozliczenie z dofinansowania nie będzie dla Ciebie problemem.

POIR 3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z najciekawszych programów krajowych jakie będą realizowane w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020. Do jednych z projektów jaki będzie realizowany, to priorytet inwestycyjny POIR 3.2, czyli opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, a szczególności w celach internacjonalizacyjnych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60