You are here

Działanie 8.1

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje przyznawane są w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Bardzo dużą popularnością cieszą się działania organizowane w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach puli przekazanej na lata 2007-2013, w ramach tej osi, organizowane były konkursy, w których można było pozyskać środki między innymi na stworzenie i rozbudowę portalu internetowego – w ramach działania 8.1, czy też integrację systemów informatycznych partnerów biznesowych – w ramach działania 8.2.
 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Coraz większa liczba osób zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności. Niemniej, równocześnie z tym pomysłem pojawiają się pytania, jak pozyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. Istnieje kilka sposobów na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na ten cel. Obecnie największą popularnością cieszą się dotacje regionalne, działanie 6.2, a także 8.1 w ramach PO IG. Fundusze te mogą pozyskać nowo powstałe firmy, mikro i mali przedsiębiorcy.

Dotacje opolskie

Dotacje opolskie- jakie? gdzie? ile? Mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie województwa opolskiego bądź przedsiębiorcy chcący założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach organiozwane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ponadto każdy mikro i mały przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w ramach ogólnopolskiego działania 8.1 PO IG, które wspiera powstawanie nowych, innowacyjnych e-usług świadczonych z pośrednictwem Internetu.

Dotacje na założenie firmy

Mikro i mali przedsiębiorcy w dużej mierze zasilają polską gospodarkę. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Skąd taka tendencja? Nie bez znaczenia są tutaj dotacje na założenie firmy, pozyskiwane z różnych źródeł. Istnieje kilka sposobów pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności, a należą do nich:
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 6.2
- dotacje z Funduszu Pracy
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Działania: 4.3, 4.4, 8.1 i 8.2.

Jak duża może być przyznana zaliczka?

Przedsiębiorca może jednorazowo wystąpić o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania pozostałego dofinansowania) czyli w przypadku pełnego dofinansowania to jest to kwota 147 000 zł.

Czy w Generatorze wniosków można zmieniać dane i informacje?

Tak. Można w Generatorze wniosków nanosić dowolną ilość poprawek i zmian. Należy jednak pamiętać o tym, że po naciśnięciu przycisku: „zablokuj” nie będzie już można dokonywać takich czynności. Po zablokowaniu gotowego wniosku można już tylko go zarejestrować w systemie PARP.

Ile wynosi wkład własny?

Wkład własny wynosi proporcjonalnie: 30% w przypadku dofinansowania w wysokości 70% wartości projektu, 20% w przypadku dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu.

Czy od otrzymanego dofinansowania płaci się podatek?

Jeśli chodzi podatek dochodowy to nie trzeba go uwzględniać w żadnych zeznaniach podatkowych ponieważ dotacje z UE są zwolnione z takiego podatku. Jeśli chodzi o podatek VAT to jeśli jest to dotacja z UE na rozwój ogólny przedsiębiorstwa to nie podlega również obowiązkowi zapłaty podatku VAT.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków?

Oficjalnie czas na rozpatrzenie wniosku to 180 dni. Z doświadczenia jednak wynika, że czas oczekiwania na odpowiedź to ok. 4 miesiące. Przeważnie jest tak, że wyniki są ogłoszone przed kolejnym naborem żeby wnioskodawca mógł ewentualnie złożyć nowy wniosek.

Czy kolejność składania wniosku ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków?

Nie. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w ramach Działania 8.1.

Pages

Subscribe to RSS - Działanie 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60