You are here

Działanie 8.1

PARP Działanie 8.1

Wprowadzone przez PARP Działanie 8.1 ma na celu między innymi zbudowanie szerokiej społeczności specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej, dzięki którym gospodarka Polski stanie się bardziej zautomatyzowana a wiele procesów zostanie ułatwionych.

Działanie PO IG 8.1

Działanie PO IG 8.1 jest działaniem specyficznym, dlatego trudno stworzyć samemu całościowy wniosek o przyznanie dotacji. W naszej firmie szczególną uwagę przykładamy do obszaru, w którym najczęściej pojawiają się negatywne oceny: zgodności z celami działania POIG, jakości wskaźników oraz efektywności ekonomicznej.

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, zakup nowych środków trwałych, a także wszelkie usługi, mające na celu utworzenie produktów cyfrowych, a więc m.in. oprogramowania. Nie kwalifikuje się natomiast do objęcia wsparciem zakup służbowego samochodu czy też budynku - jedynie wynajem, zaliczany do kosztów ogólnych.

Dotacje na działanie 8.1

Jak wysoka jest pula przeznaczana jako dotacje na Działanie 8.1? W każdym naborze, mającym miejsce w roku 2012 jest to kwota 143,9 mln PLN. Aż do 560 tys złotych, pochodzących z tej puli, może niebawem należeć do Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy w pozyskaniu tych pieniędzy

Działania 8.1 PO IG

W ramach działania 8.1 PO IG do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument rejestrowy. należy jednak wiedzieć, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2012 roku nie musi załączać do wniosku dokumentu rejestrowego, ponieważ działalność taka od razu wpisana została do CEIDG. Jeżeli działalność jest starsza i była w zwykłym EDG to wpis należy załączyć.

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012 przeznaczone jest na dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz dotyczących wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia takich usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie PARP, w odpowiedniej zakładce, dotyczącej działania 8.1 POIG. Nie warto jednak zostawiać rejestracji wniosku w generatorze na ostatnią chwilę, ponieważ często następują wówczas problemy techniczne. Nie znając generatora, łatwo możemy popełnić błąd, bądź nie wkleić wszystkich potrzebnych treści. W razie wątpliwości, warto aby proces ten został przeprowadzony przez profesjonalistów.

Fundusze 8.1 nabór Wrocław

Kolejną szansą dla mieszkańców Wrocławia na zdobycie Funduszy Unijnych, jest nabór w ramach Działania 8.1 PO IG. Wnioski składane w ramach działania przyjmuje regionalna RIF, a więc Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zapamiętajcie - fundusze 8.1 nabór Wrocław - warto skorzystać z kolejnej szansy.

Dotacja z Działania 8.1 2012

Szansą na powodzenie rynkowe przedsięwzięcia internetowego jest bez wątpienia dotacja z Działania 8.1 2012. Należy pamiętać, że składając wniosek oświadcza się że nie zalega się ze składkami wobec ZUS i podatkami wobec US, więc przez podjęciem decyzji o startowaniu w jednym z naborów w działaniu 8.1, warto uregulować swoje zobowiżania wobec tych instytucji.

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to forma dofinansowanie polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o wsparcie.

Pages

Subscribe to RSS - Działanie 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60