You are here

Działanie 8.1

Podkarpacie Działanie 8.1

Działanie 8.1 dotyczy przedsiębiorców z całej Polski. Niektórych województw dotyczą nieco korzystniejsze warunki udziału. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, Działanie 8.1 prowadzone jest według ogólnych kryteriów, m.in. firma, której przedstawiciele starają się o dofinansowanie, nie może działać na rynku dłużej niż 2 lata. Wnioskodawców, składających wnioski na Podkarpaciu nie dotyczą żadne specjalne warunki, tak jak ma to miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim i wielkopolskim, gdzie działalność gospodarczą można prowadzić maksymalnie 1 rok.

PARP Innowacyjna Gospodarka zrealizowanie Działania 8.1

Według Agencji PARP Innowacyjna Gospodarka, zrealizowanie Działania 8.1 jest konieczne do końca 2013 roku, by pula środków przekazana na ten cel przez podmioty Unii Europejskiej została właściwie rozdysponowana, a tym samym Polska nie musiała przyznanych pieniędzy zwracać. Środki w ramach działania często nie zostały w naborach 8.1 rozdysponowane w całości, dlatego pewnym jest, że i w roku 2013 nabory w ramach Działania 8.1 zostaną ogłoszone.

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka to szansa na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem własnego biznesu elektronicznego. Aby nastąpiła refundacja wydatki muszą być poniesione w okresie 24 miesięcy finansowania projektu przez UE. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 80% - dla osób poniżej 27 roku życia. Po więcej informacji warto udać się do firmy, od lat zajmującej się tworzeniem wniosków, której pracownicy na bieżąco śledzą rozporządzenia określające warunki otrzymania dofinansowania.

Nabór wniosków Działanie 8.1

Szansa na pozyskanie dotacji unijnych w ramach PO IG pojawia się zawsze, w momencie kiedy rozpocznie się kolejny nabór wniosków, Działanie 8.1, przeprowadzane jest w cyklicznych naborach, których harmonogram zapowiadany jest z początkiem każdego roku. W roku 2012 szansę na pozyskanie dotacji, otrzymali przedsiębiorcy, w kwietniu oraz sierpniu. W grudniowym naborze kolejna szansa, a podczas procedury przyznawania dotacji możesz liczyć na naszą pomoc.

Na co można dostać z działania 8.1

Dotacje - na co można dostać z działania 8.1? Dotacje w ramach tego działania otrzymują przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie e-biznesu, a więc wprowadzić na rynek nowoczesną e-usługę.

Działanie 8.1 gotowy projekt

Wielu przedsiębiorców dysponuje dobrym pomysłem na utworzenie portalu świadczącego e-usługi, lecz prowadząc inne przedsięwzięcia na mają czasu, by zagłębić się w wielostronicowe rozporządzenia oraz instrukcje, których znajomość gwarantuje sukces. Szczególnie jeśli chodzi o Działanie 8.1 gotowy projekt, stworzony przez ekspertów jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ rolą Wnioskodawcy będzie określenie tematu, natomiast dopasowanie do wymogów UE, zagwarantowane jest ze strony ekspertów.

Projekty Programu 8.1

Składane przez Wnioskodawców projekty Programu 8.1 trafiają do oceny do Regionalnej Instytucji Finansującej, gdzie podlegają kolejno ocenie formalnej oraz merytorycznej. Współpraca z naszą firmą pozwoli na przejście poprzez etapy oceny, a w rezultacie pozyskanie dotacji.

Regulamin programu 8.1

Regulamin programu 8.1 dostępny jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej PARP. Warto zapoznać się z nim, natomiast w sytuacji, kiedy niektóre zagadnienia nie są do końca jasne i klarowne, warto zapytać o ich interpretację przez eksperta.

8.1

Działanie 8.1 jest jednym z priorytetowych, dlatego na każdy nabór PARP przeznacza znaczną pulę środków. Ciągle stawia się nacisk na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, dlatego dobre pomysły na e-biznes są doceniane, lecz podczas udziału w konkursie warto skorzystać z pomocy, by małe niedopatrzenia, niepotrzebnie nie dyskwalifikowały pomysłu. W kolejnym naborze, podobną usługę może wymyślić ktoś inny.

Dotacje 8.1

W ramach 8 Osi Priorytetowej PO IG, przedsiębiorcy starają się między innymi o dotacje 8.1. jest to działanie, w ramach którego ubiegają się o fundusze na e-biznes, a więc stworzenie portalu, świadczącego, czy to osobom fizycznym, czy firmom, szereg usług drogą elektroniczną. Przy tworzeniu wniosku warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą na czym warto się skupić.

Pages

Subscribe to RSS - Działanie 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60