You are here

E-biznes

Dotacje na e-biznes

Internet jest obecnie najpopularniejszym środkiem przekazu. Także biznes rezygnuje obecnie coraz częściej z klasycznych rynków na rzecz Internetu. Analitycy od wielu lat wskazują na konieczność przenoszenia usług do sieci. Również konkurencja bardzo często ,,wymusza” wejście na e-rynek.

E-biznes dotacja

Zawsze marzyłeś o rozkręceniu własnej działalności online, ale nigdy nie miałeś odwagi tego zrobić? A może nie wiedziałeś od czego zacząć? Z Nami spełnienie Twoich ukrytych planów może stać się rzeczywistością.
 
W czym rzecz?
 

E-biznes mazowieckie

Mając na uwadze e-biznes, mazowieckie przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG radzą sobie bardzo dobrze na polskim rynku e-usług. Instytucją finansującą w województwie mazowieckim jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O dofinansowanie w ramach działania, przyznane przez FMŚP mogą ubiegać się firmy, mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, oraz działają na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Dotacje unijne agroturystyka

Praktycznie na każdą działalność znajdzie się jakaś dotacja. Można zatem znaleźć także dotacje unijne w dziale agroturystyka. Do tego celu utworzony został Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz, w jego ramach, działania programu 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej będą dostępne bezzwrotne dotacje unijne na rozwój agroturystyki, w tym dotacje unijne na agroturystykę.

Niemniej warto zajrzeć także do innych programów, np. dotyczących zakładania nowej działalności, czy rozwoju współpracy między partnerami.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013 są powszechnie spotykane. Niektóre z nich dostać jest łatwo, inne nieco trudniej, lecz i te udaje się ludziom pozyskać. Jeżeli przedsiębiorca ma pomysł na nową e-usługę i chce ją świadczyć za pomocą Internetu, wówczas należy sięgnąć po dotacje przeznaczone właśnie dla takich osób - Działanie 8.1 PO IG.
Tutaj dofinansowanie może wynieść aż 600 000 zł, co powinno wystarczyć zarówno na stworzenie, wdrożenie, jak i promocję nowego e-biznesu.

Ile osób mogę zatrudnić do realizacji projektu?

Do realizacji projektu można zatrudnić dowolną liczbę osób. We wniosku podaje się ile osób będzie zatrudnionych na umowę o pracę i realizując projekt należy te miejsca pracy utrzymać. Mogą zmienić się pracownicy natomiast liczba etatów musi być zachowana.

Czy e-learning jest e-usługą?

Tak. E-learning jest e-usługą i można na taką formę uzyskać dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1.

Ile wynosi okres trwałości projektu?

Okres trwałości projektu jest liczony od daty ukończeniu pracy nad projektem i wynosi 3 lata.

Co to jest e-usługa?

Przez e-usługę rozumie się usługę:
–świadczoną w sposób zautomatyzowany
–przy użyciu technologii informacyjnych,
–za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
–na indywidualne żądanie usługobiorcy,
–bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Jak duże jest dofinansowanie na e-biznes?

Zapytaliśmy PARP jak duże jest dofinansowanie na e-biznes. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że dofinansowanie na e-biznes wynosi maksymalnie 560 000 zł. Unia Europejska pokrywa 70 lub 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację tego projektu. Procentowa wielkość wsparcia jest uzależniona od wieku przedsiębiorców składających wniosek. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sytuacja jest bardzo prosta a mianowicie wnioskodawca, który nie ukończył 27 roku życia może uzyskać 80 % wsparcia.

Pages

Subscribe to RSS - E-biznes

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60