You are here

Fundusze 8.1

Dotacje unijne forum

Gdzie znaleźć odpowiedzi poruszające dotacje? Forum to najlepsze miejsce do tego celu. Na forach na stronie www.web.gov.pl wypowiadają się osoby, które chcą pozyskać dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2, a odpowiedzi udzielają im eksperci szkoleni przez PARP i posiadający fachową wiedzę w tym temacie. Warto przewertować zadane już pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, gdyż, jak się okazuje, zazwyczaj powtarzają się one u różnych osób chcących pozyskać dotacje i przygotowujących wniosek.

Dotacje śląskie

Szukając możliwości sfinansowania swojego pomysłu należy zwrócić uwagę na dostępne w województwie dotacje śląskie, a po zapoznaniu się z nimi wybrać najodpowiedniejszą. Na stronie http://www.scp-slask.pl znajduje się harmonogram dostępnym w danym roku dotacji- warto zapoznać się z jego treścią.

Podczas szukania odpowiedniej formy dofinansowania swojego projektu warto także przejrzeć dostępne ogólnopolskie programy przeznaczone dla sektora MŚP np. Działanie 8.1 lub Działanie 8.1 w ramach PO IG. Być może znajdzie się tam coś odpowiedniego.

Jak duża może być przyznana zaliczka?

Przedsiębiorca może jednorazowo wystąpić o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania pozostałego dofinansowania) czyli w przypadku pełnego dofinansowania to jest to kwota 147 000 zł.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych warto rozpocząć od wyboru dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku, udzieli rad dotyczących zagadnień merytorycznych oraz zapewni optymalne dostosowanie treści wniosków do wymogów Unii Europejskiej, określonych w odpowiednich rozporządzeniach. Wniosek w Działaniu 8.1 musi być nie tylko spójny z MRR, ale także obszernymi instrukcjami. Aby ułatwić Państwu zadanie oferujemy swoją pomoc w sporządzaniu wniosków w ramach POIG, głównie w działaniu 8.1.

Fundusze UE

Fundusze UE, których zadaniem jest wsparcie innowacyjności i rozwoju technologicznego, szczególnie zakresie systemów zarządzania i systemów jakości oraz nowych opracowań technologicznych skupione zostały w ramach PO IG. Ósma oś priorytetowa, za pośrednictwem PARP, udostępnia przedsiębiorcom dwa działania: 8.1 dla nowych małych i mikro przedsiębiorców na e-biznes oraz 8.2 dla firm od lat współpracujących z podmiotami - partnerami na unowocześnienie sposobu wymiany informacji oraz wprowadzenie standardów B2B.

Fundusze unijne pozyskiwanie

Mówiąc o środkach, jakie kumulują fundusze unijne pozyskiwanie ich musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim działaniu, do którego pasuje nasz pomysł. Unia Europejska udostępnia szereg rozwiązań, dla wielu grup ludzi, dla przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, a także osób fizycznych, chcących rozpocząć działalność, bądź będących u początku drogi.

Fundusze unijne

Fundusze unijne, gwarantujące rozwój regionów, na które składają się trzy podstawowe, a więc EFS, EFRR oraz FS, przeznaczają środki na wzrost konkurencyjności regionów oraz wzrost efektywności gospodarki. Jak wiadomo w Polsce sektorem, który wytwarza większość PKB jest sektor MŚP. Dlatego w ramach podniesienia efektywności to własnie on powinien zostać najlepiej dofinansowany. Sytuacja gospodarcza Polski daje młodym przedsiębiorcom mało szans, by zacząć prowadzić własny biznes, lecz i te istnieją - przykładowo w postaci dotacji unijnych.

Alternatywne fundusze

Obecnie na świecie działa około 12 tysięcy funduszy hedgingowych z aktywami rzędu 1 bln dolarów. Przewiduje się, że za dwa lata ich ilość może wzrosnąć nawet o 50 %. Segment europejskich funduszy hedgingowych rozwija się najszybciej, osiągając kapitał stanowiący 1/5 całości zarządzanego ogólnoświatowego kapitału tych podmiotów.

Pieniądze z UE na stronę

Działanie 8.1 będące dofinansowaniem na e-usługi daje możliwość pozyskania środków na budowę odpowiedniego serwisu do jej świadczenia ale nie tylko. W ramach projektu można otrzymać pieniądze z UE na stronę internetową, stworzenie odpowiednich modułów e-usługi, zatrudnienie odpowiednich osób do jej stworzenia, promocję itp. Cały katalog wydatków znajduje się w Dokumentach na stronie internetowej PARP, lecz w razie wątpliwości zawsze można skonsultować się z naszą firmą za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

Kompedium wiedzy o dotacjach

Na naszej stronie internetowej, ale także na stronach poszczególnych instytucji finansujących np. www.parp.gov.pl, można znaleźć bogate kompendium wiedzy o dotacjach unijnych. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami, aby przygotować się i wybrać odpowiednie działanie dla realizacji swojego pomysłu.

Pages

Subscribe to RSS - Fundusze 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60