You are here

Fundusze 8.1

Fundusze na założenie firmy

Fundusze na założenie firmy dostępne są dla Wnioskodawców za pośrednictwem dwóch programów Unii Europejskiej. W ramach programu PO KL 6.2 pomoc, jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy to 40 tys. zł. Jak wiadomo banki wymagają wiarygodności kredytowej, zaplecza finansowego, poręczycieli. Unia Europejska może pozwolić sobie natomiast na przekazanie środków osobom, które nie dysponują potrzebą dokumentacją. Osoby, które potrzebują mniejszej sumy pieniędzy, a więc nieprzekraczającej 20 tys zł mogą natomiast zwrócić się o dotację do najbliższego urzędu pracy.

Fundusze Europejskie Małopolska

Fundusze europejskie Małopolska wykorzystuje z dużym potencjałem. Jednym z projektów, realizowanych ostatnio w województwie jest „Mój Rynek. W ramach tego projektu ponad 16 mln PLN przeznaczonych zostało na remont małopolskich targowisk. Łącznie planuje się remont 19 targowisk. Zarząd Województwa zatwierdził projekty, jakie wnioskodawcy złożyli w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW.

Fundusze Europejskie Kapitał Ludzki

Fundusze Europejskie: Kapitał Ludzki to program operacyjny, realizowany w ramach NSRO 2007-2013, obejmujący całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zgodnie z tą właśnie strategią rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów przez gospodarkę, a tym samym uzupełnia inne programy Unii, tj. POIG w wywieraniu wpływu na podwyższenie konkurencyjności krajowej gospodarki.

Fundusze Europejskie gov

Podczas szukania w Internecie informacji na temat działań i programów prowadzonych przez Unię Europejską, warto pamiętać, że strony związane z podejmowaną tematyką w większości są to strony urzędowe. Warto zwracać więc uwagę na domenę. Jeżeli mamy na myśli strony, opisujące Fundusze Europejskie: gov będzie bez wątpienia domeną, po wejściu na którą możemy być pewni, że uzyskamy aktualne informacje.

Fundusze Europejskie dla małych firm

Ciężkie jest codzienne życie przedsiębiorców prowadzących swoje firmy w sektorze MŚP. Nie dla nich do czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej przeznaczone były instrumenty finansowe i środki giełdowe, za pomocą których od wielu lat posilają się giganty rynkowe. Cyklicznie występujące czasy gorszej koniunktury przyczyniły się z czasem się do tego, że banki z dystansem podchodziły do tematu udzielania kredytów małym firmom. Czy to oznacza, że firmy sektora MŚP zostały pozostawione same sobie? Po wejściu Polski do UE sporo się zmieniło.

Fundusze Europejskie

Dlaczego właśnie Fundusze Europejskie stały się głównym przedmiotem doradztwa prowadzonego przez naszą firmę? Fundusze napływające do Polski z Unii Europejskiej są szansą na rozwój tego sektora, który tak naprawdę ciągle napędza gospodarkę. Ponad 95% przedsiębiorstw w Polsce skupia właśnie sektor MŚP. Polska gospodarka bazuje na usługach oraz produkcji małych firm. Rozwój firm to nowe miejsca pracy, nowe pomysły, jedyna szansa na prawdziwy, pełny rozwój.

Fundusze na e-biznes

Gdzie najłatwiej sięgnąć po fundusze na e-biznes? Z pewnością odpowiednią drogą jest sporządzenie wniosku w ramach Działania 8.1 POIG. Mając dobry pomysł, w XXI wieku, a więc w dobie Internetu, nie musimy obawiać się, że nasze przedsięwzięcie zostanie niezauważone. Internet daje dziś wiele możliwości.

Fundusze 8.1 nabór Wrocław

Kolejną szansą dla mieszkańców Wrocławia na zdobycie Funduszy Unijnych, jest nabór w ramach Działania 8.1 PO IG. Wnioski składane w ramach działania przyjmuje regionalna RIF, a więc Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zapamiętajcie - fundusze 8.1 nabór Wrocław - warto skorzystać z kolejnej szansy.

Pages

Subscribe to RSS - Fundusze 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60