You are here

PARP

PARP działanie POIR

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

PARP POIR

Na samym początku należy napisać czym w ogóle jest PARP. Otóż jest to agencja rządowa, która podlega właściwemu Ministrowi ds. gospodarki.

Instytucja ta zajmuje się zarządzaniem funduszami, które pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Pieniądze te są przeznaczane na wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Dotacje unijne forum

Gdzie znaleźć odpowiedzi poruszające dotacje? Forum to najlepsze miejsce do tego celu. Na forach na stronie www.web.gov.pl wypowiadają się osoby, które chcą pozyskać dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2, a odpowiedzi udzielają im eksperci szkoleni przez PARP i posiadający fachową wiedzę w tym temacie. Warto przewertować zadane już pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, gdyż, jak się okazuje, zazwyczaj powtarzają się one u różnych osób chcących pozyskać dotacje i przygotowujących wniosek.

Dotacje śląskie

Szukając możliwości sfinansowania swojego pomysłu należy zwrócić uwagę na dostępne w województwie dotacje śląskie, a po zapoznaniu się z nimi wybrać najodpowiedniejszą. Na stronie http://www.scp-slask.pl znajduje się harmonogram dostępnym w danym roku dotacji- warto zapoznać się z jego treścią.

Podczas szukania odpowiedniej formy dofinansowania swojego projektu warto także przejrzeć dostępne ogólnopolskie programy przeznaczone dla sektora MŚP np. Działanie 8.1 lub Działanie 8.1 w ramach PO IG. Być może znajdzie się tam coś odpowiedniego.

Po jakim okresie jest przyznawana zaliczka?

Wniosek o zaliczkę można wysłać jeszcze tego samego dnia kiedy podpisze się umowę o dofinansowanie z PARP. Wystarczy wejść na stronę PARP i wypełnić wniosek w generatorze wniosków o płatność. Ogólnie wnioski te są rozpatrywane szybko. Czas oczekiwania to ok. 30 dni. Również wysłany drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować i wysłać do odpowiedniej jednostki RIF tak jak było to w przypadku wniosku aplikacyjnego.

Czy można zwrócić się do PARP o refundację kosztów, które ponieśliśmy na realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

PARP nie refunduje kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku.

Czy dofinansowanie Unia wypłaca bezpośrednio Wnioskodawcy czy też firmom, które wykonują pracę nad projektem?

Dofinansowanie otrzymuje Wnioskodawca na specjalny rachunek bankowy. Ze środków tych sam reguluje wynagrodzenia za świadczone usługi a faktury przedstawia w PARP w celu refundacji poniesionych kosztów.

W jakim czasie od zakończenia etapów prac nad projektem należy wystąpić o refundację kosztów?

Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/745.

Czy w Generatorze wniosków można zmieniać dane i informacje?

Tak. Można w Generatorze wniosków nanosić dowolną ilość poprawek i zmian. Należy jednak pamiętać o tym, że po naciśnięciu przycisku: „zablokuj” nie będzie już można dokonywać takich czynności. Po zablokowaniu gotowego wniosku można już tylko go zarejestrować w systemie PARP.

Czy po otrzymaniu można zawiesić lub zlikwidować działalność z powodu np.wypadku losowego?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ PARP do każdego przypadku zawsze podchodzi w sposób indywidualny.

Pages

Subscribe to RSS - PARP

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60