You are here

PARP

Jak pozyskać dotację na start

Coraz częściej zadawane pytanie to, jak pozyskać dotację na start. Najlepiej poprzez unijne dofinansowania w ramach działań 8.1, gdyż wygodnie prowadzić biznes w Internecie. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z nami.

8.1 PARP Wnioski

W ramach działania 8.1 PARP wnioski składane są przez Wnioskodawców, w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie PARP. Jednak, aby mieć pewność, że nasz wniosek trafi do odpowiedniej instytucji - po zarejestrowaniu wniosku w generatorze, na podany adres e-mail, każdy Wnioskodawca otrzymuje adres konkretnego, przyporządkowanego do danej lokalizacji RIF.

PARP Działanie 8.1

Wprowadzone przez PARP Działanie 8.1 ma na celu między innymi zbudowanie szerokiej społeczności specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej, dzięki którym gospodarka Polski stanie się bardziej zautomatyzowana a wiele procesów zostanie ułatwionych.

Dzialanie 8.1 POIG

Dzialanie 8.1 POIG stwarza szansę prowadzenia działalności nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. E-usługi będąc kierowane na rynek krajowy i zagraniczny, dotyczą dwóch różnych grup odbiorców, mających różne potrzeby, dlatego do rynku zagranicznego również trzeba dołożyć osobne wskaźnik rezultatu - liczbę odbiorców, liczbę sprzedanych usług.

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie ma również swoje odpowiedniki. W gospodarkach podobnych do Polski, które wstąpiły do UE w podobnym okresie, a dostęp obywateli do Internetu kształtował się na podobnym poziomie, przeprowadzono kilka działań, mających na celu poprawienie dostępu obywateli do infrastruktury informatycznej oraz rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe.

PARP 8.1 dofinansowanie

Przekazywania w ramach programu PARP 8.1 dofinansowanie, przeznaczane jest często na utworzenie portalu internetowego, dzięki któremu użytkownicy otrzymają możliwość wykonania wielu czynności, dotyczących codziennego życia, bez konieczności wychodzenia z domu. Portale często są miejscem, w którym za pomocą komputera można dokonać wielu procesów, jakie do tej pory kojarzyły się z koniecznością odwiedzenia odpowiedniego urzędu, czy też instytucji.

PARP Innowacyjna Gospodarka zrealizowanie Działania 8.1

Według Agencji PARP Innowacyjna Gospodarka, zrealizowanie Działania 8.1 jest konieczne do końca 2013 roku, by pula środków przekazana na ten cel przez podmioty Unii Europejskiej została właściwie rozdysponowana, a tym samym Polska nie musiała przyznanych pieniędzy zwracać. Środki w ramach działania często nie zostały w naborach 8.1 rozdysponowane w całości, dlatego pewnym jest, że i w roku 2013 nabory w ramach Działania 8.1 zostaną ogłoszone.

PARP PO IG 8.1

Od kilku lat Polska stała się wylęgarnią pomysłów na nowe, innowacyjne usługi informatyczne, które usprawniają wiele procesów, zachodzących w codziennym życiu. W ramach PARP PO IG 8.1 powstaje dziś wiele platform e-learningowych, porównywarek produktów, sieci wspomagania działów firmy, aplikacji dla różnych grup ludzi, skupiających w sobie wiele funkcji.

Instytucja wdrażająca Mazowsze 2012 8.1

Dla każdego województwa w Polsce przypisana jest osobna organizacja, tzw. RIF, która ocenia projekty w ramach POIG. Instytucja wdrażająca Mazowsze 2012 8.1 to Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z siedzibą w Warszawie.

PARP 8.1

Jednym z ośrodków, wspierających przedsiębiorców w rozwoju działalności gospodarczej, głównie w dziedzinie gospodarki elektronicznej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzenie działania PARP 8.1 PO IG, ma na celu rozwój przedsięwzięć o charakterze zautomatyzowanym, świadczonych za pośrednictwem internetu. To dobry pomysł na początek, a w procedurze aplikacyjnej z pewnością pomoże zainteresowanym nasz firma.

Pages

Subscribe to RSS - PARP

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60