You are here

Pisanie wniosków

Czy w Generatorze wniosków można zmieniać dane i informacje?

Tak. Można w Generatorze wniosków nanosić dowolną ilość poprawek i zmian. Należy jednak pamiętać o tym, że po naciśnięciu przycisku: „zablokuj” nie będzie już można dokonywać takich czynności. Po zablokowaniu gotowego wniosku można już tylko go zarejestrować w systemie PARP.

Czy jeśli złoże wniosek w tym naborze i czekam na odpowiedź to mogę złożyć inny wniosek w ramach następnego naboru?

Jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania to jak najbardziej można w kolejnym naborze złożyć kolejny wniosek. Zwykle wyniki konkursu są ogłoszone przed kolejnym naborem dzięki czemu wnioskodawca wie czy otrzymał dofinansowanie a jeśli go nie otrzymał ma możliwość kolejnej próby.

Czy oprócz złożenia wniosku w Generatorze należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej?

Po rejestracji wniosku w Generatorze należy w złożyć w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć do RIF wniosek w formie papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Tak skompletowaną, trwale spiętą dokumentację należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do RIF, w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.Wysyłając podpisany wydruk obrazu wniosku o dofinansowanie do RIF należy posługiwać się przesyłką rejestrowaną (np.

Czy błędy stylistyczne, ortograficzne, logiczne itp mogą spowodować, że wniosek zostanie odrzucony?

Mogą we wniosku pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Nie jest to weryfikowane Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne lub też zastosowane skróty, które uniemożliwią komisji zapoznanie się z treścią wniosku.

Wnioski POIG 8.2

Wśród najbardziej popularnych działań innowacyjnej gospodarki w ostatnich latach zaraz obok wniosków POIG 8.1 stoją wnioski POIG 8.2. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że nie jest wymagane kryterium prowadzenia działalności krócej niż rok tak jak to jest w Działaniu 8.1 .

Firmy które piszą wnioski o dofinansowanie

Firmy które piszą wnioski o dofinansowanie możemy znaleźć w internecie stosunkowo niewiele.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej o udzielnie wsparcia na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, szczególnie poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, to dokument, niezbędny w procesie pozyskiwania dotacji. jest on pierwszym krokiem w procedurze aplikacyjnej. Przedsiębiorcy, którzy planują obiegać się o dotację w ramach działań 8.1 oraz 8.2 POIG, mogą skorzystać z naszej pomocy. Zagwarantujemy zgodność z wytycznymi Unii oraz normami określonymi w rozporządzeniach i innych dokumentach regulujących proces pozyskiwania dotacji.

Wniosek o dotacje unijne

Wniosek o dotacje unijne to dokument, którego zadaniem jest umożliwienie komisji kwalifikującej projekty do objęcia wsparciem, weryfikacji pomysłu Wnioskodawcy. Jest swoistym biznesplanem, w którym ujęte są założenia dotyczące zarówno grup odbiorców, planowanego przedsięwzięcia a także wszelkie koszty związane z jego realizacją.

Dotacje unijne Wnioski

Uprawniające i dające szansę na dotacje unijne wnioski, w większości sporządzane są przez specjalne firmy konsultingowe. Przedsiębiorca, który sam chciałby napisać wniosek, szybko przekona się, że aby zrobić to dobrze, czy przynajmniej poprawnie, potrzeba dużo czasu. Czasu nie tylko na napisanie wniosku, ale również zapoznanie się z rozporządzeniami i tekstami, jakie MRR wystosowało, w nawiązaniu do danego tematu.

Pisanie wniosków o dotacje 8.1 Kraków

Wiele firm oferuje dziś pisanie wniosków o dotacje 8.1. Kraków jest jednym z miast, w którym mieszczą się siedziby firm oferujących swoją pomoc - w tym Fundusze Europejskie. Krakowscy klienci cenią sobie współpracę z naszą firmą, możesz skontaktować się z nami telefonicznie, drogą e-mailową, bądź umówić się na spotkanie osobiście. Zapraszamy!

Pages

Subscribe to RSS - Pisanie wniosków

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60