You are here

PO IG

PO IG

Unia Europejska dbając o interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udostępniła beneficjentom środki w ramach PO IG, czyli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki, jakie mogą otrzymać Wnioskodawcy, przeznaczone muszą być na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, czy to w produkcji, czy w organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także na nowe inwestycje.

Kapitał Ludzki Dotacje

Bardzo ważnym działem na stronie PARP jest zakładka Kapitał Ludzki Dotacje, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach Kapitału Ludzkiego prowadzone są dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach oraz Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe.

Dotacje unijne Pomorskie

Po unijne pieniądze na innowacje sięgnęło też Pomorze. Jeżeli chodzi o wykorzystane dotacje unijne Pomorskie nie jest wprawdzie liderem w skali kraju. W przeliczeniu na mieszkańca jednego mieszkańca rozdysponowana wartość dotacji wynosi niespełna 390 zł. Nie stawia to regionu w ścisłej czołówce Polski, ale wśród województw Polski północnej już zdecydowanie tak.

Działanie 8.1 PO IG

Unia Europejska jako jeden z celów podstawowych obrała sobie zwiększenie dostępu obywateli do usług świadczonych drogą elektroniczną. Działanie 8.1 PO IG jest ukierunkowane właśnie na rozwój Polski pod tym względem. Jeżeli Ty również masz pomysł na e-usługę, skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy redagować Ci wniosek.

Dotacje PO IG 8.1

Dotacje PO IG 8.1 wprowadzone przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są coraz częściej doceniane przez przedsiębiorców. Wiele pomysłów, które weszły w życie dzięki dotacjom sprawdza się w praktyce, budując wokół siebie spore społeczności.

Działanie PO IG 8.1

Działanie PO IG 8.1 jest działaniem specyficznym, dlatego trudno stworzyć samemu całościowy wniosek o przyznanie dotacji. W naszej firmie szczególną uwagę przykładamy do obszaru, w którym najczęściej pojawiają się negatywne oceny: zgodności z celami działania POIG, jakości wskaźników oraz efektywności ekonomicznej.

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, zakup nowych środków trwałych, a także wszelkie usługi, mające na celu utworzenie produktów cyfrowych, a więc m.in. oprogramowania. Nie kwalifikuje się natomiast do objęcia wsparciem zakup służbowego samochodu czy też budynku - jedynie wynajem, zaliczany do kosztów ogólnych.

Działania 8.1 PO IG

W ramach działania 8.1 PO IG do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument rejestrowy. należy jednak wiedzieć, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2012 roku nie musi załączać do wniosku dokumentu rejestrowego, ponieważ działalność taka od razu wpisana została do CEIDG. Jeżeli działalność jest starsza i była w zwykłym EDG to wpis należy załączyć.

Dofinansowanie 8.1

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dofinansowanie 8.1 to kilkudziesięciu stronicowy plik w formacie .pdf, dostępny na stronie PARP, z którym każdy Wnioskodawca musi zapoznać się przed rozpoczęciem tworzenia wniosku. Należy pamiętać, by każde zdanie na temat, o którym mowa w instrukcji, było napomniane we wniosku.

Oferta POIG 8.1

W przypadku kiedy zależy nam na szybkim sukcesie naszej firmy, którego osiągnięcie możliwe będzie dzięki dotacjom, warto skorzystać z porad oraz oferty pisania wniosków naszej firmy. Oferta POIG 8.1 znajduje się na naszej stronie wraz z cennikiem. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Pages

Subscribe to RSS - PO IG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60