You are here

PO IG

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012 przeznaczone jest na dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz dotyczących wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia takich usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie PARP, w odpowiedniej zakładce, dotyczącej działania 8.1 POIG. Nie warto jednak zostawiać rejestracji wniosku w generatorze na ostatnią chwilę, ponieważ często następują wówczas problemy techniczne. Nie znając generatora, łatwo możemy popełnić błąd, bądź nie wkleić wszystkich potrzebnych treści. W razie wątpliwości, warto aby proces ten został przeprowadzony przez profesjonalistów.

PO IG 8.1 2012

W ramach PO IG 8.1 2012 Projektodawcy składający wnioski często zastanawiają się jak duże znaczenie dla pozytywnej oceny wniosku ma jego forma ortograficzno-gramatyczna. należy pamiętać, że wniosek to nie matura z języka polskiego. Mogą pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne. Trzeba jednak pamiętać, by nie pojawiły się żadne błędy w nazwie firmy, numerach rejestrowych itp.

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to forma dofinansowanie polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o wsparcie.

Dzialanie 8.1 POIG

Dzialanie 8.1 POIG stwarza szansę prowadzenia działalności nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. E-usługi będąc kierowane na rynek krajowy i zagraniczny, dotyczą dwóch różnych grup odbiorców, mających różne potrzeby, dlatego do rynku zagranicznego również trzeba dołożyć osobne wskaźnik rezultatu - liczbę odbiorców, liczbę sprzedanych usług.

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie ma również swoje odpowiedniki. W gospodarkach podobnych do Polski, które wstąpiły do UE w podobnym okresie, a dostęp obywateli do Internetu kształtował się na podobnym poziomie, przeprowadzono kilka działań, mających na celu poprawienie dostępu obywateli do infrastruktury informatycznej oraz rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe.

Działania 8.1 POIG

W ramach Działania 8.1 POIG przedsiębiorcy poza otrzymaniem funduszy na stworzenie strony, otrzymują też sporą szansę na promocje swojego przedsięwzięcia. W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego nie ma limitów procentowych odnoszących się do wydatków na promocję. Wydatki te są uznawane kwalifikowane zawsze, pod jednym warunkiem - muszą być niezbędne do osiągnięcia założonych celów - głównie jeżeli chodzi o liczbę klientów. Warto pamiętać, że im lepiej zorganizowana akcja promocyjna, tym szybciej usługa trafi do odbiorców.

PO IG Działanie 8.1

Prowadzone w ramach PO IG Działanie 8.1 dotyczy innowacyjnych projektów, których pomysłodawcy nagradzani są refundacją, której wysokość sięga nawet 80% wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Przedsiębiorca może jednorazowo, w początkowym etapie realizacji projektu, wystąpić o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania) czyli w przypadku pełnego dofinansowania to jest 147 lub 168 tys zł.

Zdobądź dotację na swój e-biznes PO IG 8.1 2012 Poznań

Zdobądź dotację na swój e-biznes PO IG 8.1 2012 Poznań! Mieszkańcy wielkopolski ciągle mają szansę na otrzymanie dofinansowania. Instytucją finansującą, a więc wielkopolskim RIF, jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Proszę pamiętać, że Wielkopolska jest jednym z regionów, gdzie działalność gospodarcza prowadzona przez podmiot wnioskujący, nie może być prowadzona dłużej niż rok (w większości województw są to 2 lata).

Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzone są cyklicznie, w kolejnych naborach, które odbywają się kilka razy w roku. Projekt składany w ramach Działania jest pokrywany z pieniężnego wkładu własnego, z zaliczki oraz pozostałych transz pieniędzy przyznawanych przez PARP.

Pages

Subscribe to RSS - PO IG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60