You are here

poddziałanie 1.1.1

Przeznaczenie poddziałania 1.1.1

Dotacje unijne stanowią niezastąpione źródło finansowania i pomoc dla gospodarek krajów członkowskich. Na każda perspektywę finansową Komisja Europejska opracowuje nowe programy, w ramach których przedsiębiorcy, sektory badawcze, konsorcja, klastry i wiele, wiele innych starać może się o przyznanie dodatkowych środków na realizacje projektów, rozwój czy modernizację.

Cel dofinansowania poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działającego w latach 2007-2013. Pełna nazwa poddziałania realizowanego w nowej perspektywie finansowej to Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Cel dofinansowania poddziałania 1.1.1 to podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przez wykorzystanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Budżet poddziałania POIR 1.1.1

Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej pozyskała fundusze, które rozdzielane będą zainteresowanym jednostkom gospodarczym w okresie dofinansowania 2014-2020. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca w realizacji pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłosiła harmonogram naboru wniosków. Jednym z programów, które realizowany będzie w najbliższej perspektywie jest Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Alokacja poddziałania 1.1.1

Każdy Program Operacyjny ma swoje cele główne oraz szczegółowe. Ma również określone priorytety zawierające działania i często również poddziałania. Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój również ma swoje poddziałanie, a jest nim m.in. tzw. "szybka ścieżka", czyli Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Subscribe to RSS - poddziałanie 1.1.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60