You are here

POIG

Jakie maksymalne dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać w ramach Działania 8.1 to 560 tysięcy złotych.

Czy emeryt/rencista prowadzący działalność krócej niż rok może starać się o dofinansowanie?

Tak oczywiście emeryt lub rencista może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Wystarczy, że prowadzi działalność krócej niż rok i posiada ona siedzibę na terytorium Polski.

Czy istnieje wykaz innowacyjności?

Nie ma wykazu tego co jest innowacyjne, gdyż taki wykaz w praktyce oznaczałby ograniczenie możliwych do dofinansowania wniosków do projektów znajdujących się w wykazie. W związku z powyższym niemożliwe jest tworzenie listy innowacyjnych pomysłów, które kwalifikują się do wsparcia, bo z założenia ma to być coś nowego a nie już istniejącego.

Własna firma dotacje

We współczesnym czasie każdy przedsiębiorca szuka w internecie pojęcia Własna firma dotacje. Jedni potrzebują tego wsparcia by założyć działalność inni już założyli ale chcieliby ją rozwijać. I jedni i drudzy mogą otrzymać taką pomoc z Unii Europejskiej. Istnieje kilka programów w ramach których takie wsparcie jest udzielane. Najbardziej cieszącym się zainteresowaniem jest program Innowacyjna Gospodarka a wśród niego Działanie POIG 8.1 oraz Działanie POIG 8.2. Należy wspomnieć, że w tym roku w ramach każdego z nich odbędą się po 3 konkursy w których można aplikować o dofinansowanie .

Wnioski POIG 8.1

W ciągu roku 2012 PARP zorganizuje aż 3 konkursy w ramach których będzie można składać wnioski POIG 8.1. Wszystkie nabory wniosków są już opublikowane na głównej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski POIG 8.1 mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok ( liczy się data na moment składania wniosku) i posiadają siedzibę firmy/spółki na terenie Polski. Również spółka z o.o. posiadająca udziały zagranicznego wspólnika i mająca siedzibę na terenie Polski może aplikować do tego konkursu.

Dotacje unijne 8.1

Dotacje unijne 8.1 czym są i do kogo są skierowane? Dotację w ramach Działania POIG 8.1 są skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Polski. Produktem, który ma powstać z tego wsparcia mają być nowe portale internetowe bogate w nowe technologie i innowacje. Dotacje unijne 8.1 są przyznawane już od kilku lat i z roku na rok zainteresowanie nimi wzrasta. Być może dlatego, że oferowana jest duża kwota pomocy bo aż 560 000 zł. Pomocą i radą przy pisaniu tego typu wniosków służą firmy konsultingowe.

Dotacje z PARP

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka od kilku lat już przyznawane są dotacje z PARP. W 2012 roku odbędzie się kilka konkursów w ramach których można aplikować o dofinansowanie z tego programu. Wśród tych konkursów jest Działanie 8.1 dzięki któremu można pozyskać dotacje na portal internetowy świadczący dla klientów innowacyjną e-usługę. Aż 3 razy w roku można również próbować swoich sił w Działaniu 8.2 które pozwala na integracje systemów B2B firmie i jej partnerom biznesowym.

Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie?

Spółka cywilna jest dosyć specyficzną formą przy składaniu wniosków POIG 8.1. Po pierwsze ma przywilej, którego nie mają żadne pozostałe spółki a mianowicie może otrzymać wyższy próg refundacji czyli 80% kosztów kwalifikowanych. Aby tak się stało jednak obydwaj wspólnicy muszą mieć poniżej 27 roku życia. Ponadto żeby określić czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie należy sprawdzić jak długo działalność prowadzą jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej liczy się bowiem ciągłość prowadzenia działalności przez wspólników.

Czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP?

Kalkulując i wpisując do wniosku wszystkie koszty wszyscy zadajemy sobie pytanie czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP. Oczywiście wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy pracowników zatrudnionych przy tworzeniu projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło to koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane przez PARP. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownicy ci muszą być ściśle związani z realizacją projektu np. programiści. W przeciwnym wypadku Komisja Konkursowa nie uwzględni tych kosztów.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje to to czego najchętniej i najczęściej szukają młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na stworzenie własnego e-biznesu. Unia Europejska w programie Innowacyjna Gospodarka wyodrębniła co najmniej jedno działanie w ramach którego można otrzymać dotacje na innowacje. Jest nim Działanie POIG 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Dzisiejszy świat głównie obraca się w internecie. Za pomocą niego dokonujemy różnych transakcji, reklamujemy swoją firmę, pozyskujemy klientów itp.

Pages

Subscribe to RSS - POIG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60