You are here

POIG

PO KL 6.2

Młodzi przedsiębiorcy, mający dobry pomysł na biznes, którym brakuje jednak środków na rozpoczęcie działalności, często słyszą o możliwości pobrania środków z UE w ramach działania PO KL 6.2. Jednak często czują się rozczarowani brakiem tej możliwości, ponieważ środki z EFS bardzo szybko się rozeszły i konkursów jest coraz mniej. W ostatnich czasach ogłaszane są bardzo rzadko, ponadto nie mamy pewności, czy na terenie województwa, na którym chcemy założyć działalność, aktualnie działa instytucja, będąca pośrednim beneficjentem działania.

PO IG 8.1

Wspólnota Europejska w ramach Działania PO IG 8.1 oferuje przedsiębiorcom, związanym z branżą informatyczną szereg możliwości, skupionych w okół tematyki prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie 70% (w uzasadnionych przypadkach nawet do 80%) kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań e-biznesowych i wprowadzaniem na rynek nowej e-usługi, świadczonej automatycznie za pomocą Internetu.

PO IG

Unia Europejska dbając o interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udostępniła beneficjentom środki w ramach PO IG, czyli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki, jakie mogą otrzymać Wnioskodawcy, przeznaczone muszą być na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, czy to w produkcji, czy w organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także na nowe inwestycje.

Dotacje unijne Warszawa

W wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości zdecydowanie prym wiedzie stolica. Po dotacje unijne Warszawa, a raczej jej mieszkańcy, sięgają bardzo chętnie. Przykładowo w Działaniu 8.1 PO IG bardzo łatwo dostrzec, że w każdym naborze niemalże połowa beneficjentów pochodzi właśnie z Mazowieckiego.

Działanie PO IG 8.1

Działanie PO IG 8.1 jest działaniem specyficznym, dlatego trudno stworzyć samemu całościowy wniosek o przyznanie dotacji. W naszej firmie szczególną uwagę przykładamy do obszaru, w którym najczęściej pojawiają się negatywne oceny: zgodności z celami działania POIG, jakości wskaźników oraz efektywności ekonomicznej.

Oferta POIG 8.1

W przypadku kiedy zależy nam na szybkim sukcesie naszej firmy, którego osiągnięcie możliwe będzie dzięki dotacjom, warto skorzystać z porad oraz oferty pisania wniosków naszej firmy. Oferta POIG 8.1 znajduje się na naszej stronie wraz z cennikiem. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Dofinansowanie POIG 8.1

Kiedy uzyskamy już dofinansowanie POIG 8.1, musimy pamiętać, że rozliczani będziemy nie tylko z okresu wprowadzania usługi na rynek, ale także przez 3 lata okresy trwałości. Jest on liczony od daty ukończeniu pracy nad projektem. W ciągu tego okresu nie wolno działalności zawiesić ani też zlikwidować i muszą być utrzymane wskaźniki płynności. Z danych wynika, że nikt począwszy od 2009 roku nikt jeszcze pieniędzy do PARP nie zwracał za źle wykonaną i świadczoną niezgodnie z wnioskiem usługę (oprócz Wnioskodawców, którzy sami z jakichś powodów zrezygnowali z realizacji projektu).

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012 przeznaczone jest na dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz dotyczących wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia takich usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG

Generator wniosków dla działania 8.1 POIG jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie PARP, w odpowiedniej zakładce, dotyczącej działania 8.1 POIG. Nie warto jednak zostawiać rejestracji wniosku w generatorze na ostatnią chwilę, ponieważ często następują wówczas problemy techniczne. Nie znając generatora, łatwo możemy popełnić błąd, bądź nie wkleić wszystkich potrzebnych treści. W razie wątpliwości, warto aby proces ten został przeprowadzony przez profesjonalistów.

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to forma dofinansowanie polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o wsparcie.

Pages

Subscribe to RSS - POIG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60