You are here

POIG

Dotacje unijne POIG 8.1 w 2012 roku

Dotacje Unijne POIG 8.1 w 2012 roku przyznawane są trzy razy. I runda kończy się 20 kwietnia 2012 r., II runda 17 sierpnia 2012 r., natomiast III runda 14 grudnia 2012 r. Na każdy z trzech naborów PARP przeznacza taką samą pulę środków, w wysokości 143,9 mln PLN. Warto spróbować sięgnąć po te pieniądze. W procedurze ubiegania się o refundację kosztów związanych z wdrażaniem e-usługi, warto skonsultować się z naszą firmą. nasi pracownicy pomogą w sporządzaniu wniosku oraz prowadzeniu rozliczeń po otrzymaniu dofinansowania.

PARP Innowacyjna Gospodarka zrealizowanie Działania 8.1

Według Agencji PARP Innowacyjna Gospodarka, zrealizowanie Działania 8.1 jest konieczne do końca 2013 roku, by pula środków przekazana na ten cel przez podmioty Unii Europejskiej została właściwie rozdysponowana, a tym samym Polska nie musiała przyznanych pieniędzy zwracać. Środki w ramach działania często nie zostały w naborach 8.1 rozdysponowane w całości, dlatego pewnym jest, że i w roku 2013 nabory w ramach Działania 8.1 zostaną ogłoszone.

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka to szansa na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem własnego biznesu elektronicznego. Aby nastąpiła refundacja wydatki muszą być poniesione w okresie 24 miesięcy finansowania projektu przez UE. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 80% - dla osób poniżej 27 roku życia. Po więcej informacji warto udać się do firmy, od lat zajmującej się tworzeniem wniosków, której pracownicy na bieżąco śledzą rozporządzenia określające warunki otrzymania dofinansowania.

Przykłady projektów POIG 8.1

Przykłady projektów POIG 8.1 są dostępne w sieci, między innymi na stronie internetowej PARP. Jednak są to tylko opisy wdrożonych już rozwiązań, które otrzymały wsparcie od Unii Europejskiej. Wnioskodawcy nie mają możliwości wglądu na przykład Wniosku i dokładnie opisane etapy tworzenia projektów. Chcąc zaczerpnąć informacje na ten temat, warto zgłosić się do jednej z firm doradczych, świadczących pomoc w sporządzaniu wniosków. Pracownicy takich firm dysponują odpowiednią wiedzą, która pomoże na każdym etapie tworzenia wniosków.

POIG 8.1 2011

Nabory wniosków w ramach Działania POIG 8.1 2011 już za nami. Jednak rok 2012 niesie za sobą ciągle możliwość starania się o środki na prowadzenie własnego biznesu internetowego. Przy sporządzeniu wniosku warto kierować się wg. rad ekspertów, od lat związanych z branżą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

8.1 PO IG 2012

Coraz więcej młodych ludzi interesuje się możliwością pozyskania dotacji na swój biznes. Związane jest to z pewnością z tym, że członkostwo Polski w UE pokazało, że warto brać dotacje, które pomogły już wielu osobom. Kolejny nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG 2012 już w grudniu. Warto wykorzystać szansę i starać się o dofinansowanie.

8.1 PO IG

Działanie 8.1 PO IG to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorczych osób, zainteresowanych branżą informatyczną oraz znających gusta i potrzeby Internautów, które chciałyby rozpocząć prowadzić własny, niezależny biznes. Projekty powinny przede wszystkim odpowiadać na potrzeby odbiorców, by w efekcie zgromadzić grono zainteresowanych usługą użytkowników.

Innowacyjna Gospodarka 8.1 Weksel

W dokumentacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1 weksel podpisywany jest w momencie kiedy wniosek firmy uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, a więc otrzyma dofinansowanie. W tym momencie wszelkie umowy, weksle i całość dokumentacji jest uzgadniana z beneficjentami tak, aby warunki wywiązywania się z umowy były dla nich korzystne. Jeżeli chcą państwo uzyskać więcej informacji o procedurze podpisywania dokumentów i rozliczania projektu - zapraszamy do kontaktu.

IG 8.1

Polska gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna, między innymi dzięki środkom, jakie przedsiębiorcy gromadzą dzięki PO IG 8.1. Zadaniem naszej firmy jest pomoc w sporządzeniu wniosku oraz udzielanie wskazówek i porad, jak sprawić, by oferta usług, jakie planujemy świadczyć była innowacyjna i wyróżniała się na tle konkurencji.

Program 8.1

Dotacje na innowacje? Polska staje się coraz bardziej rozwiniętym krajem, powoli goniąc zachód. Wiele usług, świadczonych na zachodzie za pośrednictwem Internetu, w Polsce wciąż świadczonych jest w sposób tradycyjny i wymaga bezpośredniego kontaktu osób. Warto obserwować zagraniczne, zachodnie trendy i wzorować się na nich. Program 8.1 PO IG służy ludziom, którzy obserwując nowe technologie chcą zainicjować proces ich rozpowszechniania również na terenie Polski.

Pages

Subscribe to RSS - POIG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60