You are here

POIR

Dofinansowania 2014

W 2014 rusza nowa perspektywa finansowa, a co za tym idzie Polska znowu otrzyma pewną pulę pieniędzy unijnych do wykorzystania. W tej perspektywie finansowej dotacje przewidziane zostały w ramach 7 programów krajowych oraz 16 programach regionalnych.

Jak uzyskać dotację z POIR?

O Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój robi się w ostatnim czasie coraz głośniej. Budzi on zainteresowanie wszystkich tych, którzy chcieliby pozyskać dodatkowe fundusze na przedsięwzięcia jakich już się podjęli lub jakie w przyszłości podejmą. Unia Europejska na ten program w naszym kraju zdecydowała się przeznaczyć około 82,3 mld złotych, dlatego wielu chętnie skorzystałoby z dofinansowania.

Dotacja Inteligentny Rozwój

Rośnie zainteresowanie Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Coraz większa liczba przedsiębiorców składa wnioski o przyznanie im dodatkowych funduszy. Dla wielu przedsiębiorców dotacja inteligentny rozwój to cel, który za wszelką cenę chcą osiągnąć. Niestety środki jakie Unia Europejska może przeznaczyć na ten program w naszym kraju są ograniczone, dlatego muszą się oni wykazać.

Program POIR w Polsce

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niektóre programy z poprzedniej perspektywy finansowej są kontynuowane jak na przykład PO Infrastruktura i Środowisko innych już nie ma np. PO Kapitał Ludzki. W nowej perspektywie finansowej jest 6 krajowych programów operacyjnych w tym wspomniany wcześniej PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Pomoc Techniczna, PO Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia. Program POIR w Polsce ma właśnie za zadanie zwiększyć jej innowacyjność.

Pisanie wniosków POIR

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest 6 krajowych programów operacyjnych. Niektóre są kontynuacją programów z poprzedniej perspektywy, inne – dostępne w latach 2007-2013 zostały już zakończone, a w ich miejsce powstały nowe całkowicie inne programy. Wśród tych 6 krajowych programów możemy wyróżnić: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, PO Pomoc Techniczna.

Jak pozyskać dotację na POIR?

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014 – 2020 i nowymi krajowymi programami operacyjnymi pojawiły się nowe pytania. Jednym z nich jest „jak pozyskać dotację na POIR”. POIR to właśnie jeden z nowych programów operacyjnych.

Dotacja POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest nowym programem zastępującym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidziane jest 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. PO Inteligentny Rozwój dotyczy w szczególności wzrostu innowacyjności, którego nie udało się osiągnąć jego poprzednikowi. Dokonanie tego w przypadku POIR ma odbyć się za sprawą zwiększenia powiązań sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki oraz zwiększeniem jakości badań.

Dotacja Unijna POIR

Czas biegnie, wszystko idzie do przodu, rozwija się. Oczywista rzeczą jest to, że każda zmiana na lepsze wymaga nakładu funduszy finansowych. Pada wówczas pytanie: skąd je wziąć?

Optymistycznym rozwiązaniem jest dotacja unijna POIR. Unia Europejska ciągle tworzy różne, kilkuletnie programy operacyjne, które mają pomóc rozwijać się międzynarodowej gospodarce, podwyższać standardy życia ludzi, chronić środowisko naturalne.
W styczniu przyszłego roku rozpocznie się nowy program- dotacja unijna POIR na lata 2014-2020. Jest ona następcą POIG-u.

Złożenie wniosku o dotację POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jedyny taki program z 6 krajowych programów operacyjnych, w którym tak dużą szanse na dotację mają zwykłe firmy i przedsiębiorstwa. Każdy z nich może myśleć nad złożenie wniosku o dotację POIR. W założeniach POIR możemy znaleźć zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności produktów polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację?

Jak dostać dotację POIR?

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pojawia się 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Jednym z krajowych programów jest POIR.

POIR, a właściwie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego głównym zadaniem jest wzrost innowacyjności. Nie wiadomo jeszcze jednak jak dostać dotację POIR. Istnieją jednak pewne założenia tego programu i są już one powszechnie dostępne.

Pages

Subscribe to RSS - POIR

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60