You are here

POIR

V oś priorytetowa POIR

Wsparcie w ramach V osi priorytetowej POIR kierowane jest głównie do instytucji angażujących się w zarządzanie i wdrażania programu. Ma to skutkować zapewnieniem wiedzy wraz z umiejętnościami adekwatnymi do specyfiki realizowanych zadań oraz warunków techniczno- organizacyjnych, koniecznych do sprawnego i efektywnego funkcjonowania instytucji.

Wspierane są również działania, które służą budowaniu potencjału beneficjentów, np. poprzez rożnego rodzaju szkolenia, warsztaty oraz wydarzenia informacyjno- promocyjne, które upowszechniają wiedzę na temat POIR.

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Jak rozliczyć dotacje

Pozyskanie dotacji przez przedsiębiorcę jest niemałym sukcesem. Otrzymuje on bowiem szansę na rozwój swojej działalności. Sam fakt, że ma on teraz możliwość rozdysponowania otrzymanych środków nie powinien sprawić, że zapomni on o swoim obowiązku dotacyjnym, jakim jest rozliczenie dotacji.

Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 został opracowany przez Unię Europejską na nową perspektywę finansową. Warto brać udział właśnie w tym programie i dzięki niemu się rozwijać.

Pomoc w otrzymaniu dotacji unijnych

Wybór naprawdę nie jest prosty. Spośród tylu programów trudno znaleźć jeden, taki który najbardziej by nam odpowiadał. Każdy projekt zawiera w sobie jakiś cel, który mógłby nam wiele dać. Stajemy więc przed dylematem i trudnym wyborem. Aby ułatwić ci zadanie oferujemy pomoc w otrzymaniu dotacji unijnych. Nasze wsparcie nie skupia się tylko na doradztwie, ale także na innej fachowej pomocy. Przede wszystkim pomagamy wybrać odpowiedni program.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorcy stanowią znaczą część podmiotów gospodarczych, które w Polsce prowadzą aktywną działalność na rynku gospodarczym. Bardzo często borykają się z problemem pozyskania finansowania z uwagi na niewielkie rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej. Dotacje dla mikroprzedsiębiorstwa stanowią ogromną szansę, którą mali przedsiębiorcy mogą wykorzystać.

Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR

Jednym z programów jakie będą realizowane w związku z wykorzystaniem przez Polskę funduszy nowej perspektywy finansowej jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To projekt, który będzie miał na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR będzie możliwe na takie przedsięwzięcia jak:
- projekty B+R przedsiębiorstw,
- prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,
- sektorowe programy B+R,
- wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
- wspieranie transferu technologii,

Cele tematyczne 2014-2020

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fundusze przeznaczone na perspektywę 2014-2020 będą miały za zadanie głównie wzmocnić i wykorzystać gospodarcze i społeczne potencjały, aby poprawić jakoś życia ludzi. Ten podstawowy cel realizowany będzie w obszarze konkurencyjnej gospodarki, spójności gospodarczej i społecznej a także, aby otrzymać sprawne i efektywne państwo.

Państwa członkowskie, które przygotowują zasady podziału funduszy, będą musiały uwzględnić 11 celów.

Pisanie wniosków o dotację POIR kielce

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu polskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności. Przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i innych osób oraz instytucji, którym zależy na tym, aby Polska się rozwijała.

Pages

Subscribe to RSS - POIR

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60