You are here

POIR

POIR poddziałanie 1.1.1

Już niebawem rozpoczęty zostanie konkurs na POIR poddziałanie 1.1.1 co oznacza, że wkrótce oficjalnie ogłoszony zostanie nabór wniosków o dotację, w ramach której małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji opublikowanych niedawno przez Centrum Badań i Rozwoju, przedkładanie wniosków będzie możliwe już od kwietnia bieżącego roku, czyli już za dwa miesiące!

POIR działanie 1.1

POIR działanie 1.1 nazywane jest priorytetem inwestycyjnym 1.1, który w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje cel szczegółowy 7 jakim jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

POIR działanie 1.1 to, w głównej mierze, udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1

POIR czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to nowy program, zastępujący dotychczasowe POIG, wprowadzony na lata 2014-2020. Jego beneficjentami są przedsiębiorstwa - w szczególności MŚP, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty zrzeszające wyżej wymienionych adresatów wsparcia.

Wsparcie działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) powstał w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

Budżet poddziałania 1.1.1

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 możemy dostrzec kilka nowych programów, które nie pojawiły się w latach 2007-2013. Dzięki tym programom znacznie więcej polskich przedsiębiorców może skorzystać z pomocy z Unii Europejskiej dla swojej firmy.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.1.1

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji w imieniu klientów. Ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków otrzymujemy telefony i maile z prośbą o udzielenie pomocy.

Wsparcie z poddziałania 1.1.1

Wsparcie z poddziałania 1.1.1 będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Jest to konkurs, który prowadzony będzie w ramach programu krajowego POIR realizowanego w Polsce w latach 2014-2020. Po raz kolejny podmioty gospodarcze będą miały możliwość ubiegania się o dotację na projekty charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Bardzo ważna kwestią jest innowacyjny charakter przedsięwzięć, które powinny być powiązane z jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji.

Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z programów krajowych, który realizowany będzie w związku z perspektywą dofinansowań 2014-2020. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o dotację w Poddziałaniu 1.1.1. Projekt będzie miał na celu dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pobudzających innowacyjność przedsiębiorstw a tym samym całej polskiej gospodarki.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.1.1

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji w imieniu klientów. Ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków otrzymujemy telefony i maile z prośbą o udzielenie pomocy.

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma swoje działania oraz poddziałania. Z racji tego, że NCBR ogłosiło harmonogram wniosków na rok 2015, wszyscy zainteresowali się poddziałaniem 1.1.1 PO IR, czyli tzw. "szybką ścieżką".

Głównym celem poddziałania 1.1.1 - "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" jest podniesienie innowacyjności polskich firm. Ma to zostać osiągnięte dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności.

Pages

Subscribe to RSS - POIR

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60