You are here

POIR

Cel podziałania 1.1.1

Co to jest poddziałanie 1.1.1?

Poddziałanie 1.1.1 jest jednym z działań przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jaki jest cel podziałania 1.1.1?

Głównym zadaniem jest :

Przeznaczenie poddziałania 1.1.1

Dotacje unijne stanowią niezastąpione źródło finansowania i pomoc dla gospodarek krajów członkowskich. Na każda perspektywę finansową Komisja Europejska opracowuje nowe programy, w ramach których przedsiębiorcy, sektory badawcze, konsorcja, klastry i wiele, wiele innych starać może się o przyznanie dodatkowych środków na realizacje projektów, rozwój czy modernizację.

Cel dofinansowania poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działającego w latach 2007-2013. Pełna nazwa poddziałania realizowanego w nowej perspektywie finansowej to Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Cel dofinansowania poddziałania 1.1.1 to podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przez wykorzystanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Budżet poddziałania POIR 1.1.1

Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej pozyskała fundusze, które rozdzielane będą zainteresowanym jednostkom gospodarczym w okresie dofinansowania 2014-2020. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca w realizacji pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłosiła harmonogram naboru wniosków. Jednym z programów, które realizowany będzie w najbliższej perspektywie jest Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.

Alokacja poddziałania 1.1.1

Każdy Program Operacyjny ma swoje cele główne oraz szczegółowe. Ma również określone priorytety zawierające działania i często również poddziałania. Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój również ma swoje poddziałanie, a jest nim m.in. tzw. "szybka ścieżka", czyli Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

"Szybka ścieżka" w poddziałaniu 1.1.1

"Szybka ścieżka” w poddziałaniu 1.1.1 to jeden z projektów, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Stanowi on kontynuację działań jakie prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nadrzędnym celem tego działania jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców, którzy posiadają ogromny potencjał gospodarczy, często jednak z powodu braku środków finansowych nie realizują zaplanowanych przedsięwzięć.

Podniesienie innowacyjności jednostek dzięki działaniu 1.1

Jeśli tylko jesteś przedsiębiorcą, który chce osiągnąć sukces i marzy o tym, żeby rozwinąć swoją działalność gospodarczą, poświeć kilka minut na zapoznanie się z treścią mojego wpisu. Być może podsunę Ci pomysł, który sprawi, że już wkrótce Twoja firma rozwinie swoje skrzydła.

Słowo innowacja, z języka łacińskiego innovare oznacza „tworzenie czegoś nowego”. Innowacja jest więc procesem przekształcania dostępnych możliwości i środków w nowe i ich skuteczne wykorzystywanie.

Poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka"

Pozyskiwanie dotacji od zawsze było procesem skomplikowany i czasochłonny. Przedsiębiorcy, którzy decydowali się na próbę zdobycia dofinansowania ze środków unijnych musieli wykonać wiele czynności i dopełnić wielu formalności aby ich wniosek był brany pod uwagę w czasie rozstrzygania konkursu. Byli oni zobligowani do sporządzenia projektu i wniosków, przedłożenia ich w opowie nim czasie, w terminie naboru wniosków i oczekiwania na jego rozpatrzenie, które trwało nawet i kilkanaście miesięcy.

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1

Zastanawiasz się jak wygląda finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1? Pozwól, że wyjaśnię Ci kilka kwestii związanych z tym programem i przedstawię Ci kilka informacji, jego cele czy założenia, niezbędnych dla każdego kto rozważa opcję skorzystania z opcji, które ono stwarza.

Dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1

Słyszałeś już o tym, że niebawem ruszy nabór wniosków na poddziałanie 1.1.1.? Być może chciałbyś skorzystać z możliwości pozyskania w jego ramach dofinansowania dla swojego przedsiębiorstwa, nie wiesz jednak dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1 ?

Pages

Subscribe to RSS - POIR

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60