You are here

POIR

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1

Jedną z największych korzyści wynikającej z przynależności do Unii Europejskiej są dotacje. Państwa członkowskie mogą liczyć na finansowe wsparcie ze środków unijnych, które zapewniają ich gospodarkom rozwój i stabilność. Pomimo iż nowa perspektywa finansowa rozpoczęła się już ponad rok temu, większość konkursów nie została rozpoczęta. Trwają jednak prace nad projektami i wnioskami. Już niedługo możliwe będzie między innymi pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1.

Jak pozyskać dotację z działania 1.1

Działanie 1.1 dotyczy osi priorytetowej 1 - rozwój i innowacje w MŚP. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 1 ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim: rozwiązań innowacyjnych w MŚP, systemowego wspierania przedsiębiorczości, promocję gospodarczą regionu, poza-dotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych.

beneficjenci POIR 1.1.1

Już w kwietniu beneficjenci POIR 1.1.1 będą mogli starać się o dofinansowanie dla swojej firmy. "Szybka ścieżka", bo tak nazywa się to poddziałanie, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej celem jest podniesienie innowacyjności polskich mikro, małych i średnic przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie to jest kontynuacją tego, które było realizowane w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje ze środków Unii Europejskiej od zawsze stanowiły dla przedsiębiorców niepowtarzalną szanse na rozwój. Dofinansowania przyczyniły się do rozbudowy wielu firm i realizacji niezliczonej ilości projektów. Dlatego też ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków i rozpoczęty zostaje konkurs o dodatkowe środki przedsiębiorcy przystępują do pisania projektów i wniosków.

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1 to okazja dla przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty biorące udział w konkursie powinny mieć na celu poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, zmianę wyrobu lub usługi, unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, uruchomienie działalności nowopostałego przedsiębiorstwa oraz działania mające na celu dokonywanie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług.

Wnioskowanie w programie 1.1.1

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wpłynąć na rozwój poziomu innowacyjności swojej firmy mają możliwość ubiegania się o dotację unijną w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”. Wnioskowanie w programie 1.1.1 da przedsiębiorcom szansę na pozyskanie dofinansowania, które będzie można wykorzystać na inwestycyjne projekty, które poprawiać będą konkurencyjność podmiotów gospodarczych poprzez:

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego głównym zadaniem jest budowa gospodarki opierającej się na wiedzy, badaniach i rozwoju. Jego głównym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do tych zagranicznych. Głównymi beneficjentami programu tego są przedsiębiorstwa. To właśnie one już niebawem będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków unijnych w ramach dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw ma na celu udzielenie wsparcia dla powstawania i rozwoju MŚP. Preferowana lokalizacja realizacja projektów to obszary słabe strukturalnie.
Dofinansowanie będzie udzielane między innymi na udział mikroprzedsiębiorstw w targach i różnego rodzaju wystawach odbywających się w kraju, jak i zagranicą. Ma to pomóc w dostosowaniu firm do standardów i norm krajowych i europejskich.

Rozwój MŚP działanie 1.1

Jesteś przedsiębiorcą? Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Chciałbyś aby Twoja firma prężnie się rozwijała, realizowała duże projekty a nawet wyszła ze swoją ofertą na rynki zagraniczne? Nic prostszego. Już niebawem, za kilka miesięcy ruszy nabór wniosków na rozwój MŚP działanie 1.1. Jest to program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiący kontynuację działań podjętych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prosperującego w latach 2007-2013.

Nabór wniosków z programu 1.1.1

W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Już w kwietniu ruszy nabór wniosków z programu 1.1.1, dlatego osoby zainteresowane tymi dotacjami powinny już zacząć przygotowywać swój wniosek o dofinansowanie.

Jak to zrobić?

Pages

Subscribe to RSS - POIR

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60