You are here

Pozyskiwanie dotacji

Nabór wniosków w ramach działania 3.2

Wystartował nabór wniosków w ramach działania 3.2! To ten czas, kiedy Twój projekt otrzymuje ogromną szansę! Wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie Twojego projektu. Bardzo chętnie Cię wyręczymy, ponieważ wiemy, że profesjonalizm ma tutaj ogromne znaczenie. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji. Swoją skuteczność zawdzięczamy indywidualnemu traktowaniu każdego projektu, walczącego o wsparcie z Unii Europejskiej.

Pisanie wniosków do działania 3.2

Pisanie wniosków do działania 3.2 może być uciążliwe dla zwykłego przedsiębiorcy. Dlatego właśnie wielu z nich zwraca się o pomoc do nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w zdobywaniu dotacji dla naszych klientów. Świadczymy również wiele innych usług związanych z tematyką dotacji unijnych. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas!

Działanie 3.2 ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie 3.2 nabór wniosków

Nadszedł czas na działanie 3.2 - nabór wniosków!

Co to za działanie? Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowanego na inicjatywę finansową 2014-2020. Na dofinansowanie z działania 3.2 liczyć mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, których projekty przyczyniają się do zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP. Wyróżniamy dwa poddziałania zawierające się w działaniu 3.2, a mianowicie poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP zostało przygotowane dla inicjatywy finansowej na lata 2014-2020. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 3.2 jako cel szczegółowy obrało sobie zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci realizować będą mogli projekty typu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP podzielić możemy na następujące poddziałania:

Nabór wniosków z programu 3.2

Nabór wniosków z programu 3.2 trwa. Zachęcamy do składania wniosków! Działanie 3.2 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i realizowane będzie w latach 2014-2020. Możemy wyróżnić:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Celem szczegółowym działania 3.2 jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Dla kogo jest program 3.2?
Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dla wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych i procesowych.

Działanie 3.2

Działanie 3.2 nosi nazwę Innowację w MŚP i pochodzi z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem tego działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP. Działanie 3.2 podzielić możemy na:

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR poddziałanie 2.3.2

POIR poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" umożliwia firmom, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzyskać środki, na pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego na zakupie innowacyjnej usługi.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się starać przedsiębiorcy z całej Polski, lecz muszą należeć do sektora MŚP (czyli być mikro, małymi lub średnimi firmami). Celem projektu jest wsparcie zakupu innowacyjnych usług. Mogą więc one dotyczyć opracowania lub znacznego ulepszenia wyrobu, usługi, technologii produkcji oraz nowego projektu wzorniczego.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to doskonała okazja dla przedsiębiorców z całej Polski, by otrzymać wsparcie w zakupie innowacyjnej usługi. Dotacja to spore wsparcie finansowe, gdyż może ona pokryć do 70% lub 80% kosztów kwalifikujących.

Dofinansowanie z PO Inteligentny Rozwój w ramach 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" przeznaczone jest dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Kto może pozyskać dofinansowanie z RPO poddziałanie 1.2.1

Czym jest poddziałanie 1.2.1?

Poddziałanie 1.2.1 jest Programem Operacyjnym mającym na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy. Program ten wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową przeznaczoną na rok 2014 – 2020.

RPO poddziałanie 1.2.1

RPO poddziałanie 1.2.1 funkcjonuje pod pełną nazwą jako Regionalny Program Operacyjny Poddziałanie 1.2.1. Realizowany jest z funduszy europejskich w ramach działającej od 2014 roku nowej perspektywy finansowej, w której duże znaczenie ma innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynkach zbytu.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60