You are here

Pozyskiwanie dotacji

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1

Podmioty działające na rynku Polskim w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej ubiegać mogą się o szereg dotacji, jedną z nich są dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 mające na celu zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwach głównie w zakresie prac rozwojowych i badawczych, czyli tak zwanych prac B+R.

dofinansowanie działania 1.2

Wystartował nabór wniosków w ramach działania 1.2! Nie będzie on trwał wiecznie, dlatego nie ma co zwlekać! Aby zawalczyć o dotacje unijną należy złożyć wniosek o dofinansowanie.
Działanie 1.2 podzielić można na:

– Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
– Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Beneficjentami tego są instytucje rynku pracy zgodnie z art.6.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego ma za zadanie realizować projekty, które w głównej mierze przyczynią się do rozwoju tego obszaru. W dużej mierze dofinansowywane będą projekty, które skupią się na inteligentny specjalizacjach wskazanych dla tego regionu.

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

1.2 Badanie przemysłowe

"1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania" lub też "Bony na innowacje" to nowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Celem programów unijnych jest wspieranie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ta dotacja jest bardzo dobrym sposobem na realizację tego założenia.

Co warto wiedzieć o programie 1.2 "Bony na innowacje"

Wnioski działanie 1.4.1

"Wnioski działanie 1.4.1" to dobry przykład tego, jak duże jest zainteresowanie programami unijnymi. Jest to bowiem jedno z najpopularniej wpisywanych haseł w wyszukiwarkę z tego zakresu.

Wnioski o dofinansowanie z działania 1.4.1. Można składać jeszcze przez kilka dni, dlatego chętni do realizacji programu z tego zakresu powinni się pośpieszyć. Warto już dziś zainteresować się programem, wspierającym internacjonalizację i eksport (1.4 RPO woj. dolnośląskiego) i skontaktować się z naszą firmą, by móc jak najszybciej sporządzić wniosek o dofinansowanie z tego podziałania.

Konkurs horyzontalny 1.2.1

Konkurs horyzontalny 1.2.1 o nazwie "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna z licznych możliwości otrzymania dotacji na badania i rozwój.

Konkurs ten wchodzi w skład:

I osi priorytetowej RPO woj. dolnośląskiego - "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania 1.2 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Podziałania 1.2.1 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
oraz schematu 1.2. B czyli "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 to usługa którą stworzyliśmy dla podmiotów chcących pozyskać dofinansowanie, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać. Z racji tego, że od wniosku zaczyna się cała droga po dofinansowanie, to wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie staramy się opracować wniosek, który będzie zgodny z kryteriami oceniania przez Komisje.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami wszystkich, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 jest problemem.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.2

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa dolnośląskiego ogłosiła nabór wniosków, na realizację projektów z podziałania 1.2.2. Podziałanie to umożliwia zarówno dużym, jak i mniejszym firmą pozyskanie dotacji na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to szansa dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. To podziałanie jest bowiem skierowane dla firm, które będą realizować projekty polegające na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym także eksperymentalnych prac rozwojowych),
- zakupie i dostosowywaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (dotyczy to m. in. patentów, licencji, know-how).

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60