You are here

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2 to cel coraz to większej grupy odbiorców działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 ma na celu tworzenie nowych modeli biznesowych, które umożliwią wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Beneficjentami są MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą szybciej i skuteczniej pozyskać dofinansowanie z UE. Zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków skierowany jest do MŚP oraz Lokalnych Grup Działania, których celem jest tworzenie nowych modeli biznesowych.

Ważne jest, aby składane projekty tworzyły długoterminowe strategie biznesowe mające na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem poddziałania jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Realizowane mogą być np. projekty tworzące powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami, opracowujące standardy nowych usług obejmujące testowanie usług a także projekty związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego lub wprowadzeniu dodatkowych produktów/usług.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Rozwój działalności firmy na nowych rynkach oraz wzrost wielkości eksportu to dla firm szansa na osiągnięcie dużego sukcesu. Jednak działania mające na celu internacjonalizację są bardzo kosztowne, tak więc wiele firm, głównie mniejszych ma z tym problem.

Doskonałym wsparciem dla firm są programy unijne, oferujące dotacje na takie działania. Dla mikro, małych i średnich firm z sektora MŚP, prowadzących działalność na terytorium województwa dolnośląskiego wsparciem jest działanie 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

Odkąd rozpoczęła się nowa perspektywa finansowana Funduszy Unijnych, ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.4.1 czy 1.2.1 bardzo wzrosła. Nowe środki i nowe programy unijne są kolejnym wsparcie dla krajów unijnych, w tym także dla Polski.

Wymienionym tutaj działaniem jest 1.4.1 RPO. Program ten ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w internacjonalizacji oraz w zakresie rozwoju eksportu. W obecnym czasie wnioski o przyznanie tej dotacji, mogą składać beneficjenci z terenów Dolnego Śląska.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.4

Ruszył nabór wniosków konkursowych, w ramach realizacji podziałania 1.4 RPO województwa dolnośląskiego. Działanie to nosi nazwę "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", a więc jak sama nazwa mówi wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tworzeniu nowych modeli biznesowych, które mogą pomóc w internacjonalizacji.

Na realizację działania 1.4 z Regionalnego Programu Operacyjnego jest przeznaczone około 19 milinów euro, co stanowi bardzo dużą pulę środków. Dotacje z działania 1.4 można wykorzystać w bardzo różny sposób, na przykład na otwieranie nowych kanałów biznesowych.

Nabór wniosków z programu 1.4.1

Nabór wniosków z programu 1.4.1 PRO woj. dolnośląskiego, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw i rozwój eksportu już trwa!

Dotacje na tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz rozwój eksportu to bardzo duże wsparcie dla firm. Nie od dziś wiadomo, że wzrost eksportu i pozyskiwanie nowych rynków zbytów to przepis na sukces w biznesie.

Dofinansowanie z RPO jest duże, a więc wiedząc jakie korzyści oferuje, koniecznie trzeba z niego skorzystać.

Działanie 1.4

Już rozpoczęło się działanie 1.4, realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego. Obejmuje ono wsparciem mikro, małych oraz średnich beneficjentów, prowadzących swoją działalność na terytorium Dolnego Śląska. Oferuje dotacje na działania wpierające internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wspierające rozwój eksportu firm.

Wnioski działanie 1.5.2

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem jakim są wnioski działanie 1.5.2 to z pewnością myślisz o pozyskaniu dofinansowania. Musisz jednak pamiętać o tym, że działanie to wspiera projekty mające na celu polepszenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Jeśli chciałbyś zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie to ważne jest to, aby Twój projekt dotyczył inteligentnych specjalizacji regionu oraz abyś miał większy niż wymagany minimalny kapitał własny.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 został ogłoszony niedawno i skupia uwagę coraz to większego grona przedsiębiorców. Jest on skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców wspierających innowacyjność produktową i procesową.
Głównie działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z obszaru Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60