You are here

Pozyskiwanie dotacji

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5

Dzięki temu, że od lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskać dofinansowanie z UE, to napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5 wszystkim, którzy pragną pozyskać środki unijne w ramach tego programu. Zdobyta przez lata wiedza pozwoli ocenić czy projekt ma jakiekolwiek szansę na pozyskanie funduszy.

W ramach tego poddziałania 1.5 wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Chcesz mieć większe szanse na pozyskanie dotacji? Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

Pisanie wniosków do działania 1.5.1

Pisanie wniosków do działania 1.5.1 to jedna z naszych usług skierowana do osób marzących o realizacji pomysłu dzięki funduszom unijnym. Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP pozwala na pozyskanie dofinansowania np. na zakup środków trwałych, gruntów czy też modernizację nieruchomości.

Dofinansowanie obejmuje projekty o wartości do 100 tys. do 9 mln zł.

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków został ogłoszony przez województwo dolnośląskie. W ramach poddziałania można otrzymać dofinansowanie na realizację takich projektów jak np.: zakup środków trwałych, zakup gruntów, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Dofinansowanie to aż 45% wartości całego projektu.

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Skontaktuj się i poznaj naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy. Pomożemy Ci pozyskać dotację i zrealizować projekt.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 ukierunkowany jest na projekty nastawione na zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wzrostu rynkowej aktywności instytucji naukowych.

Celem działania 1.5.1 jest tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Jeżeli interesuje Cię nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 to skontaktuj się z nami. Chętnie sprawdzimy Twój wniosek czy ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP to program RPO Dolnego Śląska. Podstawowym celem programu jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzający realizować inwestycję w ramach projektu na terenie województwa dolnośląskiego na dowolną formę inwestycji początkowej.

Rozwój produktów i usług w MŚP

Rozwój produktów i usług w MŚP przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową.

Projekty będą poddawana różnym ocenom, warto więc postarać się, aby projekt był najlepszy i nie został odrzucony. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu rozwój produktów i usług w MŚP.

Budżet poddziałania 1.2.1

Interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Jak wielki jest budżet poddziałania 1.2.1”? Otóż alokacja podziałania 1.2.1 wynosi 100 000 000 EUR. O tak wielką sumę mogą walczyć beneficjenci programu. Ważne jest, aby składane wnioski dotyczyły projektów wspierających badania oraz rozwój. Dużym wsparciem cieszy się będą przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Cel podziałania 1.2.1

Jaki jest cel podziałania 1.2.1? Ma on za zadanie wspierać projekty koncentrujące się na badaniach i rozwoju. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1? Beneficjentami poddziałania są: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych;
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni;
- organizacji pozarządowych;
- instytucji otoczenia biznesu.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa przeznaczony jest dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Projekty, aby miały możliwość otrzymania dofinansowania muszą skupiać się w głównej mierze na tworzeniu oraz rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60