You are here

Pozyskiwanie dotacji

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP

Głównym celem Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie. Ma to się bezpośrednio przełożyć na umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki, prowadzące z kolei do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI, to nowy program, z którego można pozyskać dotacje. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wybory projektów, które wpisują się w działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej będą przeprowadzane w trybie konkursowym. Typy przedsięwzięć, których beneficjentami są mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa obejmują:

Sporządzenie wniosku o dotacje

Uzyskanie pomocy z Unii Europejskiej nie jest wcale takie łatwe. Wiąże się to z uzupełnianiem wielu dokumentów, wyborem odpowiedniego programu oraz sporządzeniem wniosku, który jest tak ważny.
Jest to procedura długotrwała, która wymaga ogromnej wiedzy i precyzji działania, aby nie popełnić żadnego błędu.

Pomoc w rozliczaniu dofinansowania

Otrzymanie dofinansowania nie wiąże się tylko z możliwością rozporządzania środkami pieniężnymi. Kolejnym etapem jest jeszcze bowiem jego rozliczenie.

Niestety nie należy ono do łatwych procesów, stąd też wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie, gdyż Klient otrzymuje pewność, że rozliczenie zostanie dokonane prawidłowo.

Nasza firma także oferuje pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Jeżeli jesteś zainteresowany taką alternatywą- zapraszamy do kontaktu.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają przedsiębiorcy, którzy planują ubiegania się o fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Cały proces przyznawania funduszy unijnych jest bardzo złożony, instytucje, które przyznają beneficjentom środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej muszą mieć na uwadze wiele aspektów. Jeśli ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie wszystko musi zostać bardzo dokładanie przygotowane aby w trakcie przeprowadzania konkursu nie pojawiły się niepotrzebne komplikacje.

Wnioski o dofinansowanie

Zdecydowanym na ubieganie się o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich proponujemy sporządzenie niezbędnych do tego procesu dokumentów, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską.

Wyszukiwarka dotacji

Na lata 2014-2020 Unia zaplanowała bardzo dużą ilość projektów i programów, z których mogą korzystać obywatele. Każdy z programów składa się z licznych działań i poddziałań, co znacznie może utrudnić wybór jednego z nich.

Dotacje unijne doradztwo

Dotacje unijne doradztwo – tak określić możemy usługi przez nas proponowane. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Wspólnie opracowujemy z Klientem założenia projektu oraz sporządzamy wniosek. Dotacje unijne doradztwo zwiększa szanse na pozyskanie wsparcia unijnego.

Program unijny COSME

Program unijny COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs) jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który działał w latach 2007-2013. COSME jest instrumentem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), obywatele pragnący założyć swoje przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60